پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

سمیرا ویسی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در اقدامی شایسته معاون استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد را به عنوان مشاور برنامه ریزی و امور اجرایی خود منصوب کرد تا ظرفیت های مدیریتی استان به خاطر تفکرهای سیاسی و شبه سیاسی از بین نرود.

مجید محنایی، حدود چهار سال معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد را مدیریت می کرد و به واسطه پستش ارتباطات اقتصادی و برنامه ریزی خوبی به ویژه با نهادهای بزرگ اقتصادی و هلدینگ های کشور به دست آورده بود.

بنیاد برکت و بنیاد علوی، دو نهاد ملی بودند که فعالیت آنها در استان از زمان معاونت محنایی آغاز شد. هرچند که این دو بنیاد در زمان استاندار سابق کاری انجام ندادند اما محنایی با آنها ارتباط داشت و آنها هم محنایی را می شناختند، بارها با هم جلسه گرفته بودند و معاون استاندار سابق در جریان ریز قراردادهای این دو بنیاد قرار داشت.

احمدی و محنایی

بنیاد مستضعفان و ستاداجرایی فرمان حضرت امام نیز دو نهاد دیگر هستند که در توسعه استان می توانند نقش آفرین باشند، بازهم از مجموعه موسی خادمی، این مجید محنایی بود که با این دو نهاد ارتباط برقرار کرده بود و فارغ از نتیجه این ارتباط، محنایی گزینه مناسبی برای پیگیری امور مربوط به این دو نهاد نیز هست.استاندار کهگیلویه و بویراحمد نشان داد که با نگاه به توانمندی افراد مشاور تعیین می کند و در این راه هم خیلی برایش مهم نیست که چه نقدهایی علیه اش منتشر شود بلکه علی محمد احمدی می داند که کسی که در جریان ریز قراردادها و نحوه فعالیت نهادهای ملی و هلدینگ هاست بهتر از کسی می تواند عمل کند که به این امور واقف نیست و برای آزمون و خطا می آید.

احمدی در حکم مشاور برنامه ریزی اش نشان داده است که جایگاه دکوری مشاوران استاندار را قبول ندارد لذا مدیریت دو طرح بزرگ خودش را هم به محنایی سپرده است او محنایی را مامور کرده که امور مربوط به زیلایی را با دفتر مناطق محروم رئیس جمهور پیگیری کند و همچنین اختیار مدیریت پایلوت اقتصادی شهرستان های لنده و بهمئی را نیز به محنایی واگذار کرده است تا او به عنوان مشاور هم اختیارات داشته باشد و هم از تجاربی که در مدت چهارسال معاون بودن اندوخته است استفاده نماید.

انتهای پیام/د