پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

رییس اتاق اصناف شهرستان کهگیلویه انتخاب شد.

به گزارش ریواس جنوب؛ با حضور روسای اتحادیه های شهرستان کهگیلویه انتخابات معرفی  ریاست اتاق اصناف کهگیلویه برگزار شد.

در این انتخابات عین الله اخوان رییس فعلی اتاق اصناف برای چهار سال دیگر این مسولیت را به عهده گرفته است و در سمت خود ابقا شد.

انتخابات اتاق اصناف هر چهار سال یکبار برگزار می شود.