پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

تنش آبی و بحران خشکسالی مساله مهمی است که بحرانی بودن آن از حالت شعار خارج شده است و مسولان باید در عمل برای کاهش این تنش اقدام کنند.

به گزارش ریواس جنوب  در چاروسا که این روزها درگیر کارهای عمرانی و پروژه مهم گازرسانی است هر روز خبر از شکستگی لوله و هدر روی آب می رسد.
البته تمام شکستگی ها در چاروسا معطوف به کار کردن در مسیر لوله های آب نیست و در بسیاری از روستاها که اصلا خبری از پروژه های عمرانی نیست، هدرروی آب و شکستگی لوله ها امری عادی شده است.
هدر روی آب در بعضی از کوچه ها حالتی شبیه به یک باران سیل آسا را به وجود آورده است.
گرچه مساله هدر روی آب فقط مختص چاروسا نیست و جلو چشمان مدیران در مرکز استان هم روزانه اتفاق می افتد اما دوباره کاری که ناشی از عدم نظارت و مدیریت در نصب لوله های جدید به جای لوله های قدیمی در چاروسا صورت گرفته، هدر روی آب را در چاروسا پر رنگ تر کرده است.
در روستای “جاورده” در بخش چاروسا که لوله آب آن قدیمی است و دچار زنگ زدگی شدند، مسیر اصلی گذر آب در کوچه ها کنده کاری شده و آسفالتی که تنها یکسال از عمر آن می گذشت و هنوز پول پیمانکار آن داده نشده تخریب شده و لوله آب جدید در آن گذاشته شده است اما هیچ انشعابی برای منازل ها کشیده نشده و حفاری که ایجاد شده بدون کشیدن انشعاب برای منازل پوشیده و هموار شد.
این اتفاق با مخالفت دهیار و مردم جاورده رو به رو شد ولی متولیان امر به مسیر خود ادامه دادند و اینک معلوم نیست که وقتی انشعاب برای منازل کشیده نشد و کلی هم هزینه برای تخریب آسفالت و سپس حفاری انجام گرفته چرا دوباری باید کنده کاری برای انشعاب کشیدن منازل صورت بگیرد.
برخی از مردم می گویند که پیمانکار علت مسطح کردن کنده کاری را بدون کشیدن انشعاب منازل، پایان قرارداد خود اعلام کرد و کشیدن انشعاب برای منازل را وظیفه ادارات دیگر دانست.
مسولیت هزینه پرداخت هزینه انشعاب منازل هم به یک جدل بین مشترکین و آب و فاضلاب تبدیل شده و هریک دیگری را مسول پرداخت هزینه انشعاب های منازل می دانند که باید این ابهام به طور شفاف برای مشترکین روشن گردد.

هدروری آب که از مرکز استان و بیخ گوش استاندار شروع و شدت پیدا کرد و در بقیه شهرستان ها هم برای مدیران عادی شده و با توجیه فرسودگی لوله ها از کنار آن به راحتی آب خوردن می گذرند باید جدی تر پیگیری شود و از حالت شعار خارج گردد و برای پرهیز از دوباره کاری و هزینه های دوبل نظارت بیشتری صورت بگیرد.

انتهای پیام:عظیم بنام
width=”768″ height=”1024″ />