پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

یکی از سفرهای کاروان سلامت شبکه بهداشت کهگیلویه حدود دو ماه قبل در روستای دم عباس بود که در این سفر رییس شبکه بهداشت کهگیلویه و برخی از خبرنگاران نیز حضور داشتند.

به گزارش ریواس جنوب، در این سفرحمله تند و انتقادات جالب کورش داوری از خبرنگاران موجبات تعجب برخی از خبرنگاران حاضر را به وجود آورده بود.

داوری وقتی در حال گفت و شنود غیر رسمی با خبرنگاران بود و زمانیکه یکی از خبرنگاران منتقد او با وی وارد بحث شد با بی سواد خواندن خبرنگاران استان کهگیلویه و بویراحمد، از خود به عنوان یکی از علمی ترین افراد استان نام برد و گفت که باید برای شما با هزینه خودم و تدارک نهار و شام و پذیرایی کامل کلاس خبرنگاری برگزار کنم و اصول خبری را به شما یاد دهم چرا که تخصص اصلی من علم رسانه و روابط عمومی است.

این گفته و دیگر ادعاهای وی که خود را آگاه به تمام علوم و فنون می دانست باعث شد تا برخی از افراد حاضر به این درخواست های او پاسخ مثبت دهند و اما با گذشت دو ماه و وقتی که برخی از ادعاهای این مدیر عملی نشد این رفتار وی را به نقد می کشیم.

وی که در نوع نگاه خود به خبرنگاران حاضر تبعیضی تابلو قائل بوده و نسبت به افرادی که فقط خبرهای مثبتش را پوشش میدادند برخوردی مهربانانه و نسبت به کسی که عملکرد او را نقد می کرد نگاهی کاملا خشمانه داشت، نشان داد که فقط به خبرهای تعریفی دل خوش می کند و فضای نقد و آزادی بیان در تفکرات ایشان جایی ندارد.

داوری در مقابل یکی از خبرنگاران منتقد وی، او را به باختن اخلاق و دیگری را به رعایت نکردن تقوا در خبرش متهم می کرد.

تقوا و اخلاقی که بعد از کلی بحث در آن روز و حتی فردای آن سفر و رفتن به اتاقش و نیز تماس های مکرر تلفنی هم نتوانست آن را معنا کند تا بر اساس شواهد و بیانات این مدیر مشخص شود تقوا یعنی آنچه که داوری می گوید و اخلاق یعنی آن چیزی که علیه داوری نباشد و فقط تعریف از وی باشد.

اخلاق تاسف بار این مدیر زمانی نگران کننده تر شد که یکی از خبرنگاران وقتی متوجه شد این مدیر در همه امور خود را نفر اول می داند از مسایلی که بسیار تخصصی بودند و شاید در این استان ده نفر هم نتوانند انجام دهند سخن می گفت تا داوری را وادار کند تا بگوید که من در این کار هم استادم.

به هر حال کورش داوری در آن روز نشان داد که همه امورات را بلد است و همه علوم و فنون را گذرانده است به جز حیطه کاری خودش.
حیطه کاری که باید نسبت به آن حساس باشد و متولی سلامت باید تضمین دهنده امورات مربوط به سلامت باشد اما گویا به خود زحمت حضور در جلسات شورای سلامت را هم نمی دهد و معاون خود را به جلسات می فرستد.

این مدیر در آن روز با حمله به خبرنگاران مشخص کرد که از هرگونه نقد ونقادی متنفر است و سعی می کند با این ادبیات تند خبرنگاران را مجاب کند که به حیطه کاری او ورود پیدا نکنند.

در ادبیات تند دیگر، این مدیر که باید در مقابل مسائلی که با جان و سلامت و بهداشت مردم سروکار دارند پاسخگو باشد و حساسیت به خرج دهند با کمال قاطعیت می گوید که من عمدا جواب بعضی از خبرنگاران را نمی دهم تا معلوم شود که آنقدر به صندلی خود مطمئن است که هر آنچه دوست نداشته باشد و بر اساس میلش نباشد برایش مهم نیست .

نهایتا هم معلوم نیست چرا یک مدیر دستگاه مهمی که باید در مقابل اشتباهات اداره خود در مقام پاسخ بر بیاید پاسخی که نمی دهد هیچ اصرار به سانسور کردن اشتباهات خود می ورزد.

حال که وی خود را مسلط به اصول خبرنگاری و روابط عمومی میداند وخبرنگاران را بیگانه با این حرفه، پیشنهاد می شود  جای خود را با خبرنگاران عوض کند تا  وی خبرنگار شود و خبرنگاران نیز فردی مسول و با انگیزه در راس متولی سلامت و بهداشت انسان ها در شهرستان کهگیلویه  قرار دهند.