پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

اظهارات مدیرعامل مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد در مورد برخورداری روستایی که اینترنت پرسرعت ندارد ولی از طرف وی تری جی معرفی شد باعث تعجب شده است.

به گزارش ریواس جنوب، در حالیکه مردم دهستان جاورده بیش از یکسال است که بطور روزانه پیگیر اینترنت خود هستند و نتیجه ای هم نگرفتند اما مدیر عامل مخابرات در گزارشات خود این روستا را برخوردار از تری جی اعلام کرد.
افتخاری در مصاحبه خود در رسانه ها گفت که در چند ماه اخیر بسیاری از روستاهای استان حتی روستاهای دور افتاده مثل جاورده، کوه گروس باشت، مظفرآباد لیشتر و دشت روم جزء مناطقی هستند که با توجه به اینکه میزان مصرف اینترنت زیادی دارند، اینترنت آنها تری جی شده است . این درحالی است که تعهدات شرکت مخابرات ایران در محدوده شهرستان هاست.

مدیرعامل شرکت مخابرات کهگیلویه و بویراحمد در ادامه گفت: مردم برای داشتن اینترنت پر سرعت باید با ۹۹۹۰ تماس بگیرند مطالبه کنند و با توجه به تعداد این تماس ها و مطالبات همراه اول  تصمیم می گیرد و می گوید که فلان نقطه تری جی یا فور جی شود ما نیز اقدام می کنیم این تصمیمی گیری تنها بر اساس میزان مصرف مردم است.

این اظهارات مدیر عامل مخابرات ناشی از عدم اطلاع وی از مشترکین خود و یا هم اشتباه دادن عامدانه ی آمار و ارقام به مشترکین است که لاز مست مدیر عامل مخابرات برای اهالی این بخش از چاروسا ثابت کند که کی و چطور این دهستان ترجی شده است در حالیکه هیچ بویی از اینترنت ندارد.