پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

در جلسه‌ای با حضور مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش وپرورش ، عباس حاجی‌زاده به عنوان معاون فضاها و فعالیت‌های ورزشی دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی این وزارت خانه منصوب شد.

به گزارش ریواس جنوب به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرروش فارس, مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش درجلسه ای با حضور کارکنان حوزه ستادی معاونت تربیت بدنی این وزارت خانه، عباس حاجی‌زاده را به عنوان معاون فضاها و فعالیت‌های ورزشی دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی کشور منصوب کرد.

جعفری دراین جلسه اهم فعالیت‌های معاون فضاها و فعالیت‌های ورزشی دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی کشور رامدرسه محور نمودن و مشارکت محور نمودن فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزی ،تلاش در جهت ایجاد و ترویج سبک زندگی فعال و پر تحرک در بین آحاد دانش‌آموزان کشورواستمرار و بهبود وضعیت اجرای طرح‌های نوین از قبیل المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای، حیاط پویا، ورزش صبحگاهی، انجمن‌های ورزشی درون مدرسه‌ای و کانون‌های ورزشی درون مدرسه‌ای و برون مدرسه‌ای عنوان کرد.

وی همچنین ایجاد نهضت داوطلبی در فعالیت‌های فوق برنامه ورزش مدارس، پیشگیری از ناهنجاری‌های قامتی و اسکلتی دانش‌آموزان دختر و پسر از طریق ایجاد کانون‌های حرکات اصلاحی، استانداردسازی و تلاش در جهت توسعه فضا و تجهیزات ورزشی درون مدرسه‌ای و برون مدرسه‌ای و تعامل با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به منظور به‌روزآوری طرح‌ها و نقشه‌های ساخت اماکن ورزشی و تعیین الویت در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی از دیگر وظایفی این معاونت برشمرد

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش وپرورش همچنین برنامه‌ریزی برای برآورد و توزیع اعتبارات مربوط به تهیه تجهیزات و وسایل ورزشی موردنیاز درس تربیت‌بدنی و سایر فعالیت‌های ورزشی ،برنامه‌ریزی برای توسعه برنامه‌های ورزش همگانی، پهلوانی و اوقات فراغت دانش‌آموزان و در راستای مفاد سند تحول،نظارت دقیق بر عملکرد و فعالیت‌های مرتبط در استان‌ها و فراهم نمودن زمینه همکاری، تعامل و همفکری با دیگر معاونین دفتر مربوطه، سایر دفاتر حوزه معاونت مربوطه ودیگر معاونین وزارت متبوع را نیز خواستار شد

فراهم نمودن زمینه تعامل و همکاری باسایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با تربیت‌بدنی و ورزش کشور به منظور تحقق اهداف و سیاست‌های نظام و قانون برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه درس تربیت‌بدنی،بررسی، مطالعه، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارت‌های لازم و ارتقاء علمی جهت ارائه‏ راهکارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی؛ تقسیم وظایف گروه‌ها و واحد‌های تحت امر، نظارت و هدایت بر حسن اجرای آن ومدرسه محور نمودن و مشارکت محور نمودن فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش دانش آموزی از دیگر مواردی بود که جعفری به آنها اشاره کرد

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش وپرورش همچنین تلاش در جهت ایجاد و ترویج سبک زندگی فعال و پر تحرک در بین آحاد دانش‌آموزان کشور،استمرار و بهبود وضعیت اجرای طرح‌های نوین از قبیل المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای، حیاط پویا، ورزش صبحگاهی،انجمن‌های ورزشی درون مدرسه‌ای و کانون‌های ورزشی درون مدرسه‌ای و برون مدرسه‌ای را نیز خواستار شد

خاطر نشان می شود عباس حاجی زاده رییس اداره تربیت بدنی وفعالیت های ورزشی اداره کل آموزش وپرورش فارس بود

موفقیت های تیم های ورزشی دانش آموزان فارس در مسابقات کشوری در چند سال اخیر، میزبانی وبرگزاری  چندین دوره از مسابقات کشوری دانش آموزان دختروپسر کشورو میزبانی وبرگزاری  مسابقات فوتبال مدارس آسیا وتوسعه فضا واماکن ورزشی دانش آموزی درفارس درچند سال اخیراز عمده ترین فعالیت های عباس حاجی زاده  در سمت رییس اداره تربیت بدنی وفعالیت های ورزشی اداره کل آموزش وپرورش فارس بود.