پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

آزاد خانی با انتشار یادداشتی نسبت به نوع مدیریت ها در بهمیی و تلاش مدیران برای حفظ صندلی خود، آنها را حاضر بر روی سفره آماده خواند و سر جوانان اصلاح طلب را بی کلاه دانست.
بعد از انتشار این یادداشت در فضای مجازی و بخصوص گروه های واتساپی شهرستان لیکک، صادق جریده رییس آموزش و پرورش بهمئی به این انتقادها واکنش نشان داد.

به گزارش ریواس جنوب، یادداشت آزاد خانی و پاسخ های صادق جریده عینا در ادامه می آید:

 

مدیرانی که رسالت خود را فراموش کرده اند و جوانانی که سرشان بی کلاه مانده

چه بخواهیم چه نخواهیم دولت تدبیر و امید به پای جریان اصلاح طلبی نوشته خواهد شد و جریان اصلاح طلبی که همیشه شعار مسولیت پذیری و تقویت احزاب را داشته ، باید مسولیت اعمال و رفتار مدیران دولت تدبیر و امید را بپذیرد

مدیرانی که بعنوان مقام اجرایی برای اجرای آرمان های اصلاح طلبی باید در صف اول قرار داشته باشند،
مدیرانی که بنظر میرسد رسالت خود را فراموش کرده اند!

بنا بر این بود که افراد و اشخاص به صندلی ها ارزش و شخصیت ببخشند نه اینکه صندلی ها تعیین کننده ارزش و شخصیت افراد باشند

مدیرانی که باید بدانند ز کجا آمده اند و آمدنشان بهر چه بود؟

تفکر اصلاح طلبی که هرکسی با تکیه بر آن برای خود پست و مقامی دست و پا کرده است،آرمانهایی دارد!
آرمان هایی که قرار بود با تکیه بر آنها ناهنجاری های اقتصادی،فرهنگی، اجتماعی، اداری و … جامعه اصلاح بشود
اما متاسفانه حرکتی به سمت این آرمان ها در برنامه ها و رفتار مدیران دیده نمیشود!

برای نمونه آموزش و پرورشی که باید در این زمینه در صف اول قرار داشته باشد برای پرورش نسل آینده و تزریق برنامه های فرهنگی جامعه،تبدیل شده به جولان گاه جنگ های سیاسی و مدیران آن فقط به دنبال حفظ مقام خود و اطرافیان خود هستند ، دیگر ادارات و مدیران به نوعی در همین احوال به سر میبرند

در این میان جوانان هستند که سرشان بی کلاه مانده و بیشترین ضربه را از این رفتار مدیران میخورند، جوانانی که با خلوص نیت و بدون هیچ سود و منفعتی در صف اول جریان اصلاح طلبی ایستاده اند و هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی منادیان اصلاح جامعه شده اند و به نوعی جو عمومی جامعه و فشار ها را به جان میخرند تا در ازای فدا کردن آینده خود بستر مناسب را برای حرکت مدیران به سمت اصلاح جامعه محیا کنند

جوانانی که نه تنها از سوی مدیران حمایتی نمیشوند بلکه برخی مواقع مشاهده میشود از سوی مدیران مورد غضب قرار میگیرند و انواع انگ هایی چون تندرو به آنها چسبانده میشود!

بنظر می آید با این روالی که مدیران متکی به جریان اصلاح طلبی در پیش گرفته اند نه تنها برای اصلاح جامعه و پرورش تفکر اصلاح طلبی قدمی برداشته نمیشود بلکه روز به روز تفکر اصلاح طلبی بیشتر در جامعه از سوی جوانان مورد نکوهش قرار میگیرد
بقول دکتر علی شریعتی:
اگر نمیتوانی خدمت کنی ، برو تا لااقل خیانت نکنی
بمان تا کاری کنی ، کاری نکن بمانی

آزاد خانی
مشاور امور جوانان شهرستان بهمئی
تیرماه

و در ادامه پاسخ های رییس آموزش و پرورش بهمئی

اینجانب در آموزش وپرورش وظیفه خود میدانم جهت حفظ آرامش فرهنگیان درمحل کار ودانش آموزان درکلاس درس وانتخاب مدیران در راستای تفکر ناب اصلاح طلبی ودولت تدبیر وامید برای اجرای منویات رهبرمعظم انقلاب وسندتحول بنیادین تلاش نمایم واز افراط وتفریط خودداری کرده ودست افراد تندرو وافراطی که شعارشون در آموزش وپرورش فقط قلع وقمع مخالفین هست چه آنهایی که درطیف سیاسی خود باشند وچه شایستگان طیف مقابل ازاین دستگاه تربیتی وآموزشی کوتاه کنیم .

عده ای غافلند از اینکه آموزش وپرورش وسیع ترین دستگاه دولت هست وباید از همه ظرفیت های اطراف خود به خوبی استفاده نماید.

استفاده از پیشنهادات درست مخالفین وموافقین ، کمک گرفتن از خیرین شهرستانی واستانی وحتی کشوری، ارتباط وتعامل درست بانماینده مردم واستفاده از ظرفیت بالای نمایندگی آن، تعامل با مسئولین ونهاد های شهرستانی از جمله امام جمعه محترم وفرماندار محترم به عنوان رئیس شورای آموزش وپرورش جهت اجرایی کردن اهدافی که ذکر شد تلاش کنم. یادمان باشد آموزش وپرورش هست وبانوجوانان وکودکانی سر وکارداریم که آیندگان ما هستند وباید همه توان خود را به کمک ظرفیت های بالا برای تربیت وآموزش آنها بکار گیریم
وی در بخش دیگری از توضیحات خود آورده است: اینجانب به عنوان یک اصلاح طلب وحامی دولت تدبیر وامید درجهت اصلاح امور جامعه حرکت خواهم کرد واز افراطی گری وتفریط در امور جلوگیری نموده وشایسته سالاری را سرلوحه کارخود قرار داده وشایسته های فرهنگی در میان حامیان دولت را موردحمایت خود قرار خواهم داد وشایسته های معتدل درطیف مقابل را جهت پبشبرد اهداف سندتحول بنیادین در آموزش وپرورش موردتوجه قرارخواهم داد.

آنچه به فرزندان ،جامعه ونظام مقدس ما آسیب وارد کرد افراطیونی بودند که آموزش وپرورش را میدان تخت وتاز عقده گشایی ها وخالی کردن کینه وعقده های خود نمودند لذا امروز وظیفه بنده ودیگر مسئولین آموزش وپرورش این هست که این فضا را به آرامش حقه برسانیم.

اصلاح طلبی یک ایده فراگیر که امروزه با بیست و پنج میلیون رای بر جامعه حکمرانی میکند وبارها مورد حمایت رهبر معظم ودیگرمسئولین قرار گرفت درنتیجه اصلاح طلبی مغایر با ارزشها وآموزه های دینی ندارد بلکه درگفتار ائمه اطهار به ویژه امام حسین( ع) به امر اصلاح طلبی تاکیدات زیادی شده برای حفط نظام اسلامی اصلاح طلب واصولگرا همه دریک کشتی نشسته ایم.