پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

مرگ مادر چاروسایی در بیمارستان دهدشت با حاشیه ها و انتقاداتی همراه شد.

به گزارش ریواس جنوب، بعد از درگذشت خانم سلطنت اورنگ در بیمارستان دهدشت خانواده مرحوم سهل انگاری عوامل بیمارستان را علت فوت عزیز خود می دانند.
خانواده متوفی نامه ای جهت ارسال به دفتر مقام معظم رهبری، رییس جمهور و وزیر بهداشت تنظیم کرده و مراتب گله مندی شدید خود را متذکر شدند.
آنها می گویند وقتی که با ماشین شخصی از قلعه رئیسی بیمار خود را که سکته مغزی کرده بود به بیمارستان دهدشت ارجاع دادیم دو روز بیمار را در بخش اورژانس معطل کردند و هیچ کاری برایش انجام ندادند.
خانواده اورنگ که نامه ی خود را به امضای شاهدان این سهل انگاری رسانده بودند، معتقدند که بیماری که دچار سکته مغزی شده باید در بخش icu بستری شود ولی آنها حدود دو روز در بخش اورژانس و سپس بخش داخلی بستری کردند.
این خانواده مدعی است که مسولان بیمارستان در جواب تلاش های آنها برای بستری در بخش icu گفتند که تخت خالی نداریم در شرایطی که چند ساعت بعد از ما بیمار دیگری آوردند و در بخش icu بستری کردند.
خانواده متوفی با نگرانی عمیق گفتند: بعد از اینکه بیمار آنان در بخش داخلی حالش بد شد هیچ سوپروایزر و پرستاری در بخش نبود تا ما شاهد مرگ این مادر باشیم.
آنها تاکید کردند که بعد از مرگ عزیزمان با کلی تلاش و تماس بعد از دو ساعت پزشک به محل مراجعه کرد و در زمان زنده بودن عزیز خود هیچ پزشک مرتبطی نبود.

آنها حالا یک سوال اساسی دارند؛ چرا با وجود نداشتن تخت خالی و وخامت حال بیمار و با وجود اصرار همراهان، بیمار را به شهرستان های مجاور انتقال ندادند؟
از آنجا که مسائلی پزشکی یک موضوع حرفه‌ای وتخصصی است، پایگاه خبری تحلیلی ریواس جنوب طبق رسالت خود آماده انتشار پاسخ بیمارستان امام خمینی دهدشت می باشد.