پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بعد از یک روز از عزل کورش داوری مجددا وی به شبکه بهداشت کهگیلویه برگشت.

به گزارش ریواس جنوب، بعد از عزل رییس بیمارستان دهدشت توسط داوری رییس شبکه بهداشت کهگیلویه، اورنگ ایلامی نیز کورش داوری را که از او خواست تا خادمی را عزل نکند و سرپیچی کرده بود را عزل کرد.

اما امروز ایلامی  مجددا کورش داوری را به سمت رییس شبکه بهداشت کهگیلویه منصوب کرد تا الماسی هم نیامده شبکه بهداشت را ترک کند.