پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

باهمکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و باحضور مسولان کهگیلویه کلبه کتاب بلادشاپور در مرکز شهردهدشت افتتاح شد.

به گزارش ریواس جنوب، باحضور فرماندار کهگیلویه، رئیس فرهنگ وارشاد ،شهردار واصحاب رسانه کلبه کتاب بلادشاپور افتتاح شد.

این کلبه کتاب به همت سازمان بلادشاپور وبا ۴۰ درصد تخفیف در مرکز شهر افتتاح شد.

دکتر نیکبخت دراین آیین این اقدام سازمان بلادشاپور رااقدامی ارزشمند درراستای فرهنگ کتاب خوانی دانست.

فرماندار کهگیلویه همچنین گفت سمن های شهرستان را قطعا حمایت ودرزمینه های فرهنگی همکاری خواهیم کرد.

وی همچنین جهت استقبال از فرهنگ کتاب خوانی اولین کتاب این کلبه راخریداری نمود.