پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گفت: نشست با بخشداران باهدف تبادل اطلاعات بخش ها وبررسی مسائل و مشکلات آنان ، بررسی مشکلات اجرایی و اداری بخشداران، به دست آوردن شناخت کلی از وضعیت موجود شهرستان های استان و انتقال تجارب و ارزیابی بخشداران برگزار می شود.

به گزارش ریواس جنوب، سیدعلی پرواز، در نشست با بخشداران شهرستان های لنده و بهمئی، اظهار داشت: وظیفه بخشدار مدیریت، هماهنگی و نظارت است و می بایست در همه موارد این وظیفه را به عنوان نماینده عالی حاکمیت در بخش انجام دهد.

وی،با تأکید بر ضرورت حفظ شأن، اقتدار و هویت بخشدار، نظارت روش مند و هدف مند بر عملکرد فرمانداران و بخشداران را از برنامه های دفتر سیاسی و انتخابات دانست .
پرواز افزود : این دفتر به صورت مستمر ارزیابی های دقیق و با برنامه از عملکرد فرمانداران و بخشداران به عمل می آورد و نتیجه ارزیابی ها به استاندار و معاونت سیاسی ارایه می شود.

بخشداران بر عملکرد نمایندگی ادارات در بخش ها نظارت دقیق داشته باشند

وی، با بیان اینکه همه ما خدمتگزار مردم هستیم و باید با اخلاق خوب و عملکرد مناسب به ارباب رجوع خدمت کنیم، افزود: بخشداران بر عملکرد نماینده های ادارات در بخش ها نظارت دقیق داشته باشند و در تراز نماینده عالی حاکمیت حضور یایند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات، اظهار داشت: وقتی بخشدار موفق و درخشان ظاهر شود از هر ظرفیتی در دفتر برای حمایت از وی و اگر نتواند با قدرت عمل کند از هر توانی برای تغییرش استفاده می شود.
وی، گفت: بخشدار می بایست از برنامه های دولت با شجاعت، درایت و تدبیر دفاع کند و در صورتی که برنامه های دولت را قبول ندارد خودش کنار برود و همچنین از برنامه های استاندار به عنوان مدیریت ارشد استان نیز دفاع نماید.
پرواز افزود: بخشداران و فرمانداران می بایست همگام با استاندار دغدغه توسعه استان، رفع موانع مشترک توسعه، اصلاح فرهنگ های غلط و از بین رفتن توقعات نابجای برخی افراد را داشته باشند .

بخشداران و معاونین فرماندار با فرمانداران هماهنگی کامل داشته باشند
مدیرکل سیاسی و انتخابات، بر ضرورت هماهنگی کامل بخشداران و معاونین فرماندار با فرمانداران تأکید کرد و گفت: اصل سلسله مراتب اداری مبتنی بر رعایت نظم است و می بایست توسط بخشداران رعایت شود.
وی، افزود: هیچ توجیهی برای نادیده گرفتن اصل سلسله مراتب اداری از سوی بخشداران پذیرفته نیست و بخشداران باید از طریق فرمانداران با دفتر در تماس باشند.
پرواز، رصد فعالیت های زودرس انتخاباتی را وظیفه بخشداران دانست و تأکید کرد: هر گونه فعالیت زودرس انتخاباتی اعم از فعالیت مدیران، توزیع ارزاق در روستا ها و … را رصد و به صورت کتبی به دفتر سیاسی و انتخابات گزارش دهید.
وی، همچنین تأکید کرد: تمامی اتفاقات و مسایل بخش نظیر تجمعات، سخنرانی، فعالیت های دانشجویی و … به صورت پیش خبر و همچنین خبر کامل به دفتر سیاسی و انتخابات ارسال شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات اظهار داشت: بخشداران از فعالیت های با نشاط و قانونمند دانشجویی دفاع نمایند و زمینه حضور و مشارکت فعالانه مردم در مسایل اجتماعی و سیاسی را فراهم نمایند