پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

نانواداران و البته برخی از مشتریان نانوایی ها در یاسوج نسبت به یک مساله بهداشتی پیش پا افتاده حساسیت ندارند.

نان

به گزارش ریواس جنوب؛ در بسیاری از نانوایی های شهر یاسوج نان در دسترس مردم قرار داده می‌شود و برخی از مردم هم بدون توجه به مساله بهداشتی زیر و رو کردن آنها را برای خود مجاز می‌دانند.

بنا بر این گزارش این مسئله بیشتر در نانوایی هایی مصداق دارد که انواع نان های سنتی از جمله سنگک، بربری ‌و… تهیه می کنند.

نانوا دار ها معمولا این نان ها را هم برای سرد شدن و هم اینکه معمولا مشتری خاص دارند بر روی میز فروش می گذارند، برخی از مردم هم که الزامات بهداشتی را نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند رعایت کنند، ‌بعضا‌“ برای انتخاب یک نان از میان نان های موجود، تمام آنها را به نوعی لمس می کنند؛ موضوعی که باید مورد توجه نانواداران، مردم  ‌و البته عوامل نظارتی حوزه بهداشت قرار گیرد و نانوایی ها هم باید نان را دور از دسترس و حتی الامکان در فضای داخل نانوایی قرار دهند.

“فردی در صف نانوایی یک نان را به فرزند خود داده تا ببرد به مادرش که در ماشین نشسته نشان دهد که از این نوع نان می خواهد یا خیر؟ سپس به میز فروش بر می گرداند؛ نفر بعدی که این نان را خریده آیا نان بهداشتی به خانه برده است؟

ریواس جنوب درباره وضعیت بهداشتی تولید نان در نانوایی ها گزارش مفصلی تهیه می کند.

انتهای پیام/ ‌رحیم بنام