پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

شورای آموزش و پرورش با ریاست استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

به گزارش ریواس جنوب، مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تا الان سازماندهی و ساماندهی کلیه نیروی انسانی آموزش و پرورش در استان انجام شده، اظهار کرد: در سه ماهه تابستان محل کار ۱۳هزار ۵۰۰ نیرو انسانی آموزش و پرورش استان انجام شد وابلاغ کامپیوتری بیش از ۴۰ درصد از این افراد نیز صادر شده است.

هادی زارع پور افزود: در بحث ساماندهی بهترین وضعیت نیروی انسانی را در بین استانهای کشور داشتیم.

وی گفت: ۹۰ درصد نیروی انسانی آموزش و پرورش استان در حوزه آموزش، ۵ درصد در حوزه اداری و ۵ درصد در حوزه خدماتی مشغول به کار هستند.

زارع پور با اشاره به اینکه جمعیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش رو به پیری است افزود:۴ هزار ۱۸۷ نفر در رده ۲۵تا ۳۰ سال خدمت هستند که باید فکر اساسی برای جایگزینی انها در آینده شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سال ۱۴۰۰ را سال بحرانی آموزش و پرورش کشور بیان کرد و گفت: تا این سال سیصد و چهار هزار نفر از آموزش و پرورش خارج می شوند.

زارع پور نحوه ورود به آموزش و پرورش استان را از طریق کنکور سراسری و آزمون استخدامی دانست و افزود: در دولت تدبیر و امید ۱۸۰۰ نفر در آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد به کار گرفته شده اند.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد دانش آموزان استان در شهرها و ۲۵ درصد در روستاها تحصیل می کنند گفت: ۴۸ درصد جمعیت دانش آموزی استان را دختران و ۵۲ درصد این جمعیت را پسران تشکیل می دهند.

مدیر کل آموزش و پرورش با اشاره به اینکه حد نصاب جمعیت دانش آموزی در مدارس متوسطه اول نباید کمتر از ۴۰ نفر و در مدارس متوسطه دوم نباید از ۶۰ نفر کمتر باشد، افزود: ۷۷۶ مدرسه زیر ۱۰ نفر در استان وجود دارد. امسال مدارس یک نفری را جمع آوری وهزینه ایاب و ذهاب این دانش آموزان را جهت تحصیل در نزدیکترین مدرسه به خانواده آنها پرداخت می کنیم.

وی با اینکه در زمینه فضای آموزش بیشترین مشکل را در شهرستان بویراحمد و در حاشیه شهر یاسوج داریم اظهار کرد: ۳۰ درصد فضاهای آموزشی در استان غیر استاندار و نیازمند تخریب و یا نیازمند مقاومت سازی هستند، ۵ درصد استیجاری و ۶۵ درصد استاندار هستند.

زارع پور تامین زمین برای احداث مدرسه را از مشکلات آموزش و پرورش در حاشیه شهرها دانست و گفت: هیچ گونه ردیف بودجه ای برای تملک این زمین ها نداریم.