پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

اگر با نگاهی عمیق و قابل تامل به منتقدین استاندار در ماههای اخیر توجه کنیم بخوبی متوجه می شویم کسانی پشت پرده این انتقادات هستند که در گذشته بر مسند قدرت بخوبی از منافع موجود بهره بردند.
به زبانی ساده بیان میکنم؛
جناب آقای دکتر احمدی استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد ذات انتقاد و شیوه بیان نقد دراین استان تفاوت چشمگیر با سایر استانها و تمام دنیا دارد!
این استان،، استان قومیت ها و مناطق عشیره ای است.. کهگیلویه و بویراحمد همچون اسم خود که تلفظ سخت می طلبد نشان از مرزبندی های منطقه ای است که سالها همچون آفتی بر توسعه ی آن سایه افکنده است!
منتقد در این جا شیوه و روش خاص خودش را دارد. اینجا اگر فردی از بویراحمد فرماندار کهگیلویه شد زمین و آسمان به هم می ریزد! اینجا سرزمینی است اگر فردی از گچساران در بویراحمد مدیر شد آسمانش سیاه و تاریک می شود و تلفظش سخت تر می گردد!
اینجا همانجایی است که سالها گروهی به اسم اصلاح طلب و اصولگرا با ترسیم کردن دایره قومیتی برای منافع خودشان می جنگند…!
به مفهومی ساده تر! اگر می خواهی در جریان اصلاح طلبی یا اصولگرایی جایگاهی داشته باشی قطعا و به یقین باید به یکی از قومیت های این استان متصل باشی!!!
جناب دکتر احمدی در استانی خدمت میکنی که براحتی به قومیت ها توهین می شود و قوم خوب و قوم بد دراین استان تجلی قدرت نمایی و سیاست بازی است!
این استان با اصفهان فرق دارد! اگر اصفهانی ها باهم متحد در هر نقطه ای از استانشان با یزدی ها و تهرانی ها برای مطالبه حق خود تلاش می کنند در اینجا دهدشتی ها با یاسوجی ها و بویراحمدی ها با گچسارانی ها بر سر کسب منفعت بیشتر و بدست آوردن قدرت می جنگند!
اینجا جنگ فقط جنگ قومیت است نه جنگ اندیشه ها!! اینجا فقط جنگ بدست آوردن زمان بیشتر برای عرض اندام و قدرت نمایی بیشتر است!
جریان های سیاسی در این استان بر معیار فکر و اندیشه سیاسی و اجتماعی بنیان نشده است بلکه بر مبنای بافت اجتماعی و عشیره ای بنیان شده است!
در اینجا سالهاست گروهی انحصارطلب به اسم اصلاح طلب و اصولگرا و میانه رو میدان دار جریان و همچون گوسفندی قربانی شده سهم خود را از گوشت لذیذ آن را تناول میکنند!
قطعا بخوبی در این مدت پی برده ای که خدمت کردن در اینجا یا تشر می خواهد یا تاوان!
اگر به فکر خدمت هستی باید بیشتر از این هزینه بدهی! این هزینه ها برای مسئولین خدمتگزار به یک بدعت تبدیل شده است! ترکش است! باید این ترکش های مختص بافت اجتماعی اینجا را بپذیری!
در اینجا هر چقد بد باشی و هر اندازه به رسم وفاداری به قومی خاص سرتعظیم فرود بیاوری تاوان ندارد! بلکه هر چقد بخواهی جلوی این رسم نانجیب کهنه را بگیری تاوان دارد!
این استان همان استانی است که وقتی یک فرماندار زن باشد مردانش احساس میکنند غرور مردانه خود را از دست داده اند!
نویسنده حقیر این مطلب از دامنه کوه سربه فلک کشیده دنا با شما ساده سخن می گوید؛ همانجایی که در بالاتر از سیاهی ها و رنگ ها همه را با یک چشم برادری و خواهری می بیند به شما عرض می کنم؛ نترس! بمان! شجاع تر باش! و صادقانه خدمت کن!
چونکه بالاتر از سیاهی یقینا در این استان دگر رنگی نیست!

افسر بسطامی جو
کارشناس ارشد منابع طببعی