پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب /ولی الله شکوهی
حسرت میخورم وقتی خبر ها و جوابیه های دوستان و بزرگان و هم فکرانم را درفضای مجازی علیه همدیگر مطالعه میکنم چرا که بزرگانی همچون پناهی ها و دهراب پورها هدایت خواه و مبشری ها نباید علیه همدیگر دست به قلم شوند و فضا را برای مخالفین ما مهیا کنند چرا که ما دشمنان داخلی داریم اگر از دشمنان بیرون بدتر نباشند بهتر نیستند و چنین روزی را ارزو میکنند که ما ها را علیه همدیگر ببینند و نباید میدان تخریب را برای انها فراهم کنیم و به این گونه اختلافات دامن بزنیم و چنانچه اختلاف سلیقه ای داریم در فضای بسته بدور از دید مخالفین همدیگر را نقد کنیم‌ با اتحاد و وحدت و همدلی برای اینده خودمان زمینه پیروزی را فراهم کنیم.

ولی شکوهی

همانگونه که اتحاد، نخ تسبیحی است که مهره ها را در کنار هم نگه می دارد، و ارتباط منظمی بین آن ها برقرار می سازد، و آن ها را از پراکندگی و دورافتادگی و گم شدن حفظ می کند. اگر آن نخ پاره شود، انسجام مهره ها گسسته شده، و هر کدام به جایی فرو خواهد افتاد و امروز شما از عزیزانی هستید که در عرصه ولایت و تفکر سیاسی نقش نخ تسبیه را ایفا میکنید.

وحدت عامل مهم حرکت بخش برای انقلاب ها بوده، و انسان ها را در گذر پیشرفت به سوی پیروزی ها، از دست اندازها و گردنه های صعب العبور، عبور می دهد، به ناتوانی ها توان بخشیده، و دشواری ها را آسان می کند و ناممکن ها را ممکن می سازد .
نقش سازنده و توان بخش اتحاد در پیروزی انقلاب اسلامی در حدی بود که برای همگان روشن گردید که در میان عوامل پیروزی، سه عامل در راس عوامل قرار داشت که عبارت اند از.اسلام ناب، مساله رهبری و مساله اتحاد . آری اهمیت وحدت و انسجام به قدری است که در کنار اسلام ناب، و مقام رهبری (ولایت) می درخشد، و از آن به عنوان عامل مهم پیروزی یاد می شود .

اصولا نمی توان بین اسلام و رهبری اسلامی با مساله وحدت، جدایی فرض کرد، چرا که اسلام منهای وحدت، و یا ولایت منهای وحدت، هم چون شیر مثنوی است که چنین شیری را خدا نیافریده است .
وحدت مسلمانان، توان آنان را در برابر دشمنان، صدها و هزارها برابر می کند، درست مانند سدهای بزرگی که در نقاط مختلف جهان ساخته شده و مبدا بزرگ ترین نیروهای صنعتی است، و سرزمین های وسیعی را زیر پوشش روشنایی و آبیاری قرار داده است، این قدرت عظیم چیزی جز نتیجه به هم پیوستن دانه های ناچیز باران نیست . بنابراین اتحاد و انسجام دانه های باران باعث ایجاد سدهای عظیم با آن همه توانایی ها شده است . وقتی که از دانه های باران در پرتو وحدت و به هم پیوستگی چنان آثار اعجازآمیز بروز کند، قطعا اتحاد و انسجام مسلمانان آثار و برکات اعجاز آمیز بیش تری در پیشرفت اهداف عالی انسانی و جلوگیری از مقاصد غیر انسانی استعمار خواهد داشت و موجب سربلندی و عزت و اقتدار بی نظیر خواهد شد بعنوان برادر دلسوز و کوچک شما یاداوری میکنم دست به دست هم دهیم و وحدت و انسجام را سر لوحه کارخودمان قرار دهیم و با اقدار در برابر همه مخالفین با ایستیم نه اینکه خودمان به جان همدیگر بیفتیم و در فضای مجازی همدیگر را نقد کنیم تا اینکه عده ای ناتوان از این موضوع سو استفاده کنند دست به قلم شوند و ازروی کدورت وبخاطر مسایل سیاسی علیه روحانی مبارز و بزرگ و برادر ایثار گر شهید پناهی و همه شما عزیزان قلم بزنند