پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

سید محمد تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی اداره آموزش وپرورش منطقه چاروسا از سمت خود استعفاء داد.

به گزارش ریواس جنوب سید محمد تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی اداره آموزش وپرورش منطقه چاروسا که در اول آذر سال ۱۳۹۴ به این سمت گمارده شده بود امروز از سمت خود استعفاء داد تا در روزگاری که تلاش برای گرفتن پست مرسوم شده بود یک نفر هم باشد که در شرایطی که می توانست در راس باشد اما با استعفای خود موید این مطلب باشد که گاهی باید رفت!

سید محمد تقوی نژاد در گفت و گو با ریواس جنوب گفت: تنها با تصمیم خودم و به دلیل اینکه احساس کردم با استعفای خود می توانم زمینه را برای آوردن یک تفکر جدید به وجود بیاورم تصمیم گرفتم که از این سمت کنار روم.

گرچه چاروسا منطقه ی کوچکی است و انتصاب ها و استعفاها آنچنان تاثیر پر رنگی در توسعه یک استان ندارد اما بطور کلی استعفاهایی که برای ظهور یک تفکر جدید و میدان دادن به دیگر همراهان قدرت می باشد در نوع خود قابل تحسین و نشان از عدم قدرت طلبی فرد مستعفی می باشد.