پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

این روزها در فضای رسانه ای شهرستان چرام، بحث انتخاب گزینشی خبرنگاران برای حضور در نشست خبری مدیرانی که همسو با دولت و تیم مدیریتی استاندار جناب دکتر احمدی است ادامه دارد و خبرنگاران حامی دولت و استاندار و منتقدان این مدیران در نشست خبری اجازه ورود نخواهند داشت.

به گزارش ریواس جنوب، صبح دیروز مدیر آموزش و پرورش چرام نشست خبری با اصحاب رسانه داشتند که در این نشست از خبرنگاران منتقد وضعیت آموزش و. پرورش چرام و مدیران ناکارآمد عوت بعمل نیامد تا از تیغ سوالات چالشی رهایی یابند.

دلیل انتخاب گزینشی ترس از افشای نقاط ضعف و پاسخگویی در برابر سوالات چالشی است.

چون که می خواهند نقاط ضعفشان دیده نشود و ناکارآمدی و نارسایی هایی که به لحاظ مدیریتی دارند افشا نشود.البته خبرنگاران باید در این مورد هوشیار باشند

اگر اینگونه باشد از موضوع خبری خارج می شود، خبرنگار باید تریبون مردم و نظام باشد و واقعیت ها را ببیند، اما متاسفانه برخی از خبرنگاران  هم سوی این مدیران  و منافع شخصی همراه آقایان هستند  بیشتر در جایگاه یک روابط عمومی قرار گرفته اند تا در جایگاه یک خبرنگار.

انتخاب گزینشی برخی از خبرنگاران به جلسات مدیرانی که همسو با دولت و استاندار نیستند در شهرستان چرام رسم شده ، رسمی که فقط خبرنگارانی که انتقاد نمی کنند و همه چیز را در شهر آرام می بینند دعوت می شوند تا این اخبار را پوشش دهند. 

گفتن حقیقت تلخ است و تحملش برای طرف مقابل بسیار سخت، پس این امر باعث شده تا برخی از مسئولان ناکارآمد شهرستان که در آخرین روزهای مدیریتی خود هستند تصمیم بگیرند به جای اینکه زیر سؤال بروند و بی نظارتی و کم کاری ها آن ها نمایان شود، بهتر است که اصلاً خبرنگاران منتقد به برخی از جلسات دعوت نشوند تا این اخبار منتشر نشود.

این دستگاه ها و مدیران به نوعی سعی دارند تا با عدم دعوت برخی از رسانه ها در واقع آن ها را تحریم خبری کنند اما خبرنگاران تیزبین تر از آن هستند و همیشه در راستای انجام رسالت خود به بهترین شکل تلاش می کنند.

برخی از مدیران  از گفتن و بیان کردن مشکلات اداره خود هراس دارند و سعی می کنند با این کار خبرنگاران را متوجه کنند که خبرهای انتقادی نزنند و در خبرهای خود نشان دهند در دستگاه مربوطه  هیچ مشکلی نیست و همه چیز امن وامان است.

که نمونه این اقدام نشست خبری (روزسه  شنبه صدرالله عزیزی مدیر آموزش و پرورش شهرستان چرام  می باشد که از خبرنگاران منتقد آموزش و پرورش چرام دعوت نکنند.
این مدیران قوم گرا که با ورود استاندار علمی استان جناب دکتر احمدی، پایه مدیریتی چنین مدیران ضعیف و قوم گرا سست شده تلاش می کنند با عدم دعوت از خبرنگاران منتقد خود همه چیز را آرام جلوه دهند.

نکته تاسف برانگیز در این میان آن است که رسانه های دعوت شده  در گزارش های خود از برگزاری این نشست در جمع خبرنگاران خبر داده اند و این در حالی است که به لحاظ  اخلاقی  چنین وضعیتی در دعوت  گزینشی قابل قبول نبوده است و شایسته بود این رسانه های گزینش شده از عبارت برخی خبرنگاران استفاده می کردند.

لازم به ذکر است خبرنگارانی که به جلسه دعوت نشدند از خبرنگاران اصلاح طلب و حامی دولت و برنامه های توسعه ای استاندار می باشند

با ورود دکتر هادی فتاحی اصل فرماندار علمی و کارآمد شهرستان چرام و تلاش برای تغییرات مدیریتی و انتخاب مدیران کارآمد در راستای توسعه همه جانبه شهرستان چرام انتظار می رود آنچه در شأن مردم شریف چرام هست تحقق یابد و رضایت حداکثری حاصل شود.
عصرزاگرس/