پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

یادداشت – به قلم محسن ابراهیمی*

محسن ابراهیمی- کاندیدای اتحادیه رستورانها و سفره خانه های سنتی شیراز/

 ابتدایی ترین حق هر فرد در هنگام  ورود به یک عرصه آگاهی دقیق از کلیه حقوق خود در عرصه مورد نظر است، بی اطلاعی از حقوق خود و قوانین موجود مبنای بروز بسیاری از ناهنجاری ها و تسهیل کننده روند تضییع حقوق افراد است.کسانی که در در گستره مسئولیت خود در پی تضییع حقوق قانونی و اعمال محدودیت هستند و در قبال رعایت حقوق افراد احساس مسئولیت نمی کنند  بیشترین ضربه را به حاکمیت قانون می زنند. در چنین شرایطی عدم اگاهی صاحبان حق از حقوق قانونی خود میتواند زمینه تحمیل ظلم مضاعفی را فراهم کند .

اهمیت این موضوع در خصوص کارگران به عنوان طبقه ای که به کرات مورد بی مهری صاحبان قدرت و سرمایه هستند برای پیگیری مطالبات و حقوق خود و  جامعه دو چندان می باشد. در سالهای گذشته  نه تنها در راستای نهادینه کردن حقوق کارگران و آگاه کردن آنها از حقوق خود  آنچنان قدمی برداشته نشد بلکه با محدودیت ها و تضییع حقوق بیشتری نیز مواجه شدیم.

نتیجه این عدم اگاهی طبقه ی کارگر  از حق خود باعث شده که به راحتی سلیقه های شخصی و فکری بتواند حق آنها را پایمال کند و کارگران هم در ناآگاهی از این قوانین حتی زمان تضییع حقشان نیز نتوانند پاسخ قابل قبولی ارایه دهند و ملاک حرف مسئولین و کارفرمایانی می شود که بعضا خود نیز به خوبی از قوانین اگاه نیستند و گاها باعث اعمال مجازاتهایی می شود که اندکی اگاهی از قوانین و آیین نامه های پیرامون آن به راحتی می توانست نتیجه ای خلاف نتیجه حاصله را رقم بزند.

اگر خواهان برقراری عدالت در جامعه کاری ایران هستیم راهی جز ارتقاء سطح دانش و اشراف بر قانون نداریم بنابراین شرط لازم برقراری عدالت در بازار کار ایران ،ارتقاء سطح دانش کارگران و کارفرمایان با مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی است.

پایمال شدن حقوق کارگران و در موارد کمتری کارفرمایان ناشی از عدم آشنایی قشر عظیمی از دو طرف با قوانین مرتبط است که تبعات مالی، حقوقی و اجتماعی فراوانی در جامعه خواهد داشت. باید از طریق ارتقاء سطح دانش کارگران در حوزه قانون کار از طرق مختلف از جمله برنامه آموزشی کار و کارگر که از طریق رسانه ها ارائه می‌شود و برگزاری کلاس های اموزشی حقوق کار  با مسائل روابط کار بیشتر آشنا شده و با رعایت قانون کار به اختلافات فی مابین پایان داد

در نتیجه اطلاع از قوانین موجود علی رغم کاستی های آن نه تنها  باعث اهرمی طبیعی برای جلوگیری از بروز تخلف می شود بلکه راه را برای اعمال سلیقه های شخصی نیز می بندد و لازم است مسئولین و تشکل های صنفی هچون اتحادیه های صنفی  با انتشار و در دسترس قرار دادن  قوانین مربوطه قدمی در راستای این آگاهی بردارند و از همه مهمتر خود کارگران نیز از راه های مختلف در صدد آگاهی از قوانین مربوط به حوزه ی کاری خود  باشند تا بتوانند از حقوق خود به خوبی دفاع کنند چرا که به کرات در جاهای مختلف با این اصل حقوقی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست مواجه شده اند.

محسن ابراهیمی
کاندیدای اتحادیه رستورانها و سفره خانه های سنتی شیراز

انتهای پیام/ حسن بنام