پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

یادداشت – به قلم محسن ابراهیمی*

محسن ابراهیمی- کاندیدای اتحادیه رستورانها و سفره خانه های سنتی شیراز/

 در تاریخ علم سیاست و مدیریت، شاید بیشترین مبحثی که بر روی آن کارشده باشد و سخن های بسیار رفته باشد چگونگی به دست آوردن قدرت و تفویض آن است به نحوی که تولید فساد نکند. شاید این جمله لرد آکتون به گوش تمام ما خورده باشد که: قدرت میل به فساد دارد و قدرت مطلق فسادمطلق در پی دارد. اندیشمندان و عقلای این دو رشته در طی سالیان سال در پی سازوکارهایی برآمدند که جلوگیری کنند از این فسادی که در پی کسب قدرت برمی آید. عده ای راه حل آن را در محدود کردن قدرت دانسته اند و عده ای دیگر در تعدیل آن با قوای دیگر و عده ای نظارت برآن. اما از بحث های تاریخ اندیشه که بگذریم، در دنیای مدرن سازوکارهای چندی برای این موضوع تعبیه شده است که تمامی کشورهای توسعه یافته در هر سطوح مدیریتی تن به چنین راه حل هایی داده اند و تا به حال نتیجه آن بسیار رضایت بخش بوده است. اگر حکومت ها با استفاده از رکن چهارم دموکراسی، یعنی مطبوعات که چشم و ناظر شیوه حکومتداری حکام هستند، رصد می شوند تا پای از گلیم خویش فراتر نگذارند این حکم برای مدیران میانی حاکمیت و حتی سِمَن ها(سازمان های مردم نهاد) و موسسات غیرانتفاعی صادق است. تجربه بشری بما نشان داده است هرگاه عرصه عمل برای ناظران تنگ شده است قدرت مستقر روی به فساد آورده است. درنتیجه اصل اول و اساسی وجود مطبوعات و ناظران مستقل و قدرتمندی است که تمام فعالیت مدیران را رصد نماید. اما این مقصود چگونه حاصل می شود؟ اطلاعات و داده های ناظران از کجا و به وسیله چه سازوکاری تامین می شود؟ازاین سوال به اصل دوم که همانا شفافیت است می رسیم. هر مدیری، در هرسطح مدیریتی باید پاسخگوی تمام اعمال و گفتار خویش باشد. این پاسخگویی ایجاب می کند که مدیران تمام رفتار و سکناتشان شفاف و در معرض دید عموم باشد تا دیگران توان پرس و جو از آنها را داشته باشند. برای این شفافیت نیز، راهکارهایی تعبیه شده است. از جمله اعلام دارایی های مدیران, قبل و پس از مسئولیت، ایجاد روابط عمومی سازمان متبوع، ایجاد سازمان بازرسی در ادارات و …

ولی مهمترین راهکاری که به مددتکنولوژی و انقلاب سایبرنتیک تعبیه شده است اتاق شیشه ای است که به وسیله دولت الکترونیک قابل تحقق است. روی آوردن به دولت الکترونیک و حذف کاغذبازی های مرسوم و ایجاد سامانه های آنلاین به غیر از اینکه باعث کاهش بوروکراسی های مرسوم و جلوگیری از اتلاف وقت می شود باعث شفافیت هرچه بیشتر تصمیمات مدیران و نمایندگان خواهد شد. با ایجاد سامانه آنلاین مدیریتی، به طورآنلاین تمام مصوبه ها، تصمیمات و ابلاغیه ها بر روی سامانه آنلاین قرار خواهد گرفت تا در معرض دید ناظران قرار گیرد. دیگر خبری از زد و بند و تصمیمات پشت درب های بسته و …نیست. هرچه هست، شفاف است و مدیران و نمایندگان می بایست برای تک تک تصمیمات پاسخگو باشند. از همین روی است تعبیر اتاق شیشه ای را برای این سامانه ها بکار بردند. گام دوم برای پاسخگویی ایجاد سامانه آنلاین پاسخگویی بین اعضا ومدیریت روابط عمومی است. بطوری که اعضا یا خبرنگاران یا حتی شهروندان عادی بدون تماس مستقیم با مدیرمربوطه، امکان طرح پرسش از سیاست ها و مصوبات وابلاغیه ها را دارا باشند. با ایجاد سامانه آنلاین، از فرهنگ شفاهی به فرهنگ مکتوب سوق پیدا خواهیم کرد و امکان پاسخگویی هر چه بیشتر مدیران را فراهم خواهیم نمود. بطوری که خیلی از مدیران در صحبت های گفتاری خویش مطالبی را بیان می دارند که بنا برتغییر شرایط، چندی بعد آن را نقض نموده و بالکل منکر آن می شوند ولی هنگامی که صحبت ها بطور مکتوب و آنلاین ثبت شود امکان فرار از پاسخگویی از مدیران سلب می شود.

برای خلق آینده ای بهتر و داشتن دورنمایی روشن و بدور از هرگونه فساد، می بایست روی بیاوریم به سامانه شفاف پاسخگویی. چرا که شفافیت و پاسخگویی، دو دشمن قسم خورده اهریمن فساد هستند.

محسن ابراهیمی
کاندیدای اتحادیه رستورانها و سفره خانه های سنتی شیراز

انتهای پیام/ سحر محمدزاده