پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/ ساسان صدیقی

بدون شک یکی از مدیران موفق شهرستان کهگیلویه دکتر کورش داوری رییس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه است.
قاطعیت وی در برخورد با کسانی که پای منافع مردم وسط باشد و در صدد پایمال کردن حق مردم باشند موجب شد تا برخی ازمتضررین در مقام تخریب این مدیر مردمی بر آیند.
در آخرین مطلب منتشر شده در یکی از سایت های محلی نصب یک بنر برای موفقیت چشمگیر یک پزشک زحمتکش را به باد انتقاد و هدر روی بیت المال دانستند.
گرچه در این مطلب تلاش شد از هدر روی بیت المال دفاع شود اما در واقع از این مساله به امید تخریب دکتر داوری سو استفاده شد تا با خیال خام خود این چهره ی محبوب را تخریب کنند غافل از اینکه این مساله به هیچ وجه از محبوبیت این مدیر نمی کاهد.
نصب بنر نه تنها دراستان ما بلکه در کشور ایران هم امری عادی و همیشگی است.
اگر مطلب منتشر شده قایم به فرد خاصی نمی شد درصد پذیرش این مطلب به عنوان یک نقد بالاتر می رفت اما با اختصاص آن به کورش داوری و وارد کردن پای بیت المال در این مساله ساده تلاش غرض ورزان این مدیر را برای از کاه،کوه ساختن علیه این مدیر زحمتکش را نشان می دهد

اگر هدف غرض ورزی نبود چطور بنر ها در دیگر مکان ها و قبلا دیده نمی شد؟ آیا نصب بنر برای اولین بار توسط کورش داوری زده شد؟آیا نصب بنری که شبکه بهداشت کهگیلویه اقدام به نصب آن کرد آخرین بنر خواهد بود؟

چه کسیست که نداند بیت المال در شبکه بهداشت کهگیلویه به واسطه داشتن مدیری انقلابی و حساس به کارهای اداری به بهترین شکل رعایت نشود؟ چه کسی است که نداند دکتر داوری به اندازه ی کافی تمکن مالی دارد که حتی در بزنگاهای اداری و تا طی کردن روال اداری دست به جیب شخصی می کند و مشکلات اداره خود را مرتفع می کند؟
در غرض ورزی مطلب فوق هیچ شکی نیست چرا که اگر این بنر نیر نصب نمی شد دوباره دکتر داوری را به نادیده گرفتن زحمات پزشک موفق شده متهم میکردید.

در اینکه هر مدیری هم هرچند موفق اما باز به دلایل بافت خاص این استان منتقدانی دارد هم شکی نیست، اما آنچه که شایسته است این است که منتقدان پا بر انصاف و وجدان خود نگذارند و حداقل اگر کمک کار مدیران نیستند سنگ پیش پای مدیران نگذارند.