پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان شیراز انتخاب شدند.

به گزارش ریواس جنوب، در انتخاباتی که با رأی‌گیری از نمایندگان شش شهر و سه بخش شهرستان شیراز انجام شد، ۶ عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان شیراز برای سال دوم فعالیت شورای پنجم، به شرح زیر برگزیده شدند:

رئیس: «حسین جعفری» نماینده شورای شهر لپویی
نایب رئیس: «سعید فرمانی» نماینده شورای بخش مرکزی
منشی اول: «عابدین بختیاری» نماینده شورای بخش ارژن
منشی دوم: «هادی بداقی» نماینده شورای شهر داریون
سخنگو: «ابوطالب نیک‌اقبال» نماینده شورای شهر خانه‌زنیان
خزانه‌دار: «امیرحسین کشاورز» نماینده شورای بخش زرقان

بر این اساس «حسام پرواز دوانی» از شورای شهر صدرا، جای خود را در شورای شهرستان، به ابوطالب نیک‌اقبال داده است.

شورای اسلامی شهرستان شیراز از نمایندگان شورای اسلامی شش شهر شیراز، صدرا، زرقان، لپویی، داریون، خانه‌زنیان و سه بخش مرکزی، زرقان و ارژن تشکیل می‌شود.

ریواس جنوب/ سجاد بنام