پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

نشست دهیاران بخش مرکزی با بخشدار ، مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه و رئیس اداره دامپزشکی برگزارشد.

به گزارش ریواس جنوب دراین نشست ،شرمت الله حسینی پرور از خدمات جهادکشاورزی کهگیلویه وتعامل ارزنده با دهیاران بخش مرکزی قدردانی کرد. حسینی پرور گفت:مجموعه جهادکشاورزی همواره پیگیر مشکلات مختلف کشاورزان در روستاها و مناطق مختلف بخش است که تاکنون عملکردآنها رضایت عمومی رادر پی داشته است.
وی گفت:دهیاران با جهادکشاورزی در راستای انجام خدمات بیشتر همکاری کنند.
مدیرجهادکشاورزی کهگیلویه نیزدراین نشست اظهار داشت:بخشدارمرکزی کهگیلویه بصورت شبانه روز پیگیر مشکلات بخش است و همکاری ایشان بامجموعه جهادکشاورزی قابل تقدیر است.
سیدعمران تقوی بابیان اینکه دهیاران درایجاد بستر مناسب بین کارشناسان پهنه و بهره برداران نقش زیادی دارند گفت:درزمینه شناخت بیماری های مشترک انسان ودام ،اشتغالزایی درروستاها درقالب تعاونی ،ارائه آماردقیق و واقعی بهره برداران وهمچنین توزیع نهاده های کشاورزی دهیاران می توانند بامجموعه جهادکشاورزی همکاری نمایند.
وی خواستار ارائه پیشنهاددهیاران درزمینه توانمندی ،ظرفیت ها ومسایل بخش کشاورزی شد.
وی بااشاره به معارضات اجتماعی درسطح منطقه خاطرنشان کرد:دهیاران باهمکاری معتمدین محلی میتوانند دراین زمینه یاری رسان باشند.
تقوی گفت:مرکزحومه با۹کارشناس مجرب فعال شده ودهیاران تعامل بیشتری بامراکز جهادکشاورزی دربخش داشته باشند.
تقوی ادامه داد:درفصل زراعی جاری ۳۵۰هکتار انعقادقرارداد انجام شده که دراین زمینه میل کشاوزان به کشت کلزابیشترشده است.
وی بااشاره به برگزاری دوره آموزشی برای کشاورزان گفت:دهیاران کشاورزان رادراین زمینه تشویق نمایند.
مدیرجهادکشاورزی کارشناسان پهنه را پل ارتباطی مدیریت با دهیاران وکشاورزان دانست و گفت:باتعامل دهیاران ، کشاورزان با این کارشناسان شاهد توسعه کشاورزی و افزایش راندمان دراین زمینه خواهیم بود.
مدیرجهاد کشاورزی همچنین به بحث نصب کنتورهوشمند توسط کشاورزان پرداخت وابرازامیدواری کرد باهمکاری اداره منابع آب این امر نیز انجام گیرد.
مدیرواحدتولیدات گیاهی جهادکشاورزی کهگیلویه نیز اظهارداشت:باتوجه به کمبوداب، تغییرالگوی کشت اولویت برنامه ریزی جهادکشاورزی است.
سیدغفارگنجی آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی را ازخسارت بارترین روشهایی دانست که کشاورزان انجام میدهند.
وی تناوب کشت و افزایش تولید در واحدسطح ،بیمه محصولات کشاورزی،ارائه آمارصحیح به کارشناسان پهنه را ازسوی کشاورزان ضروری بیان کرد.
سیدغفار گنجی بااشاره به معارضات نیز ادامه داد: پلاک هایی که اختلاف بین اراضی زراعی موردنظرمردم ومستثنیات موجوددرپرونده های ملی بالاباشد ازطریق طرح درکمیسیون ماده ۵۴برای رفع تداخل اراضی زراعی ومنابع ملی تعیین تکیلف می شوند.
مدیرواحد تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت:هزینه کاشت محصولات کشاورزی درسطح ملی مشخص میشود وتلاش دولت درجهت افزایش پیدانکردن قیمت نان است وبرهمین اساس قیمت بذر حتی از نرخ سال قبل کمتر است.
وی بااشاره به دغدغه دهیاران در گران بودن هزینه ها و اخذ قیمت بیشترازسوی رانندگان تراکتور گفت:دربحث هزینه ادوات تلاش برای ثابت بودن قیمت هزینه هاست و این موضوع نیز درسطح کلان تصمیم گیری میشود وباتوجه به سیاست های کلی انجام می گردد.

گنجی ضمن اذعان به انحصاری بودن توزیع بذردردهدشت گفت:درسطح کشور مشکلاتی دراین زمینه بود اما شرکت بذر سادات عملکرد خوبی داشت.
وی تولید محصول و زمان نامناسب فروش را در متضررشدن کشاورزان بی تاثیرندانست و از همکاری ،حمایت و ارایه تسهیلات به افرادی خبرداد که درزمینه راه اندازی کارخانجات فراوری وبسته بندی سرمایه گذاری می کنند.
سیدغفار گنجی درادامه خواستار همکاری با گروه کاداستر در روستاها توسط مردم ودهیاران شد.

مدیردامپزشکی کهگیلویه نیزدراین نشست اظهارکرد:۳۵۰هزارراس سبک و۴هزاردام سنگین در شهرستان موجوداست و در این راستا دامپزشکی کهگیلویه خدمات متنوعی را ارائه می نماید.
حسینی افزود:دامداران برای تست سل گاوی همکاری نمی کنند که باتوجه به خطرات احتمالی همکاری دهیاران و اطلاع رسانی آنها ضروری است.
مدیردامپزشکی کهگیلویه بااشاره با ارائه خدمات واکسیناسیون ازسوی بخش خصوصی گفت:علی رغم کمبودنیرو در شهرستان درطول هفته ۳روز کارشناس دامپزشکی در دشمن زیاری به دامداران خدمات رسانی می کند.
در ادامه ودرتکمیل مباحث مطرح شده حسینی پرور گفت:سهمیه توزیع سبوس سه شهرستان از دامداران صنعتی جدا و ذینفعان نیز بعنوان عامل توزیع استفاده نشود.
بخشدار مرکزی کهگیلویه گفت:درزمینه معارضات، منابع طبیعی وجهادکشاورزی باشورامکاتبه نشودواین موضوع درروستا سبب تنش میشود.
دراین جلسه۳نفرازدهیاران مشکلات ودرخواست های خود از جمله جاده بین مزارعی ،بیمه محصولات کشاورزی ،پرداخت خسارت محصولات کشاورزی،گرانی ماشین الات کشاورزی مثل تراکتور،برنامه ریزی برای برداشت و کمک برای فروش محصولات کشاورزی ،نبود
دامپزشک ،عمل کردن به مصوبات جلسات،
لزوم تجدیدنظر در زمینه منابع ملی در جهت جلوگیری از ضایع شدن حق مردم،پرداخت به موقعخریدتضمینی و جداسازی دام ها ازسطح روستاها را ارائه نمودند.
براساس همین گزارش،پرورش مدیرمرکز جهادکشاورزی دشمن زیاری به نمایندگی ازمجموعه جهادکشاورزی از زحمات و همکاری های دهیاران بخش مرکزی قدردانی نمود.