پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از عملکرد دانشگاه علوم پزشکي کهگيلويه و بويراحمد در زمينه کاهش سزارين نخست‌زا تقدير کرد.

به گزارش ریواس جنوب و به نقل از روابط عمومي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي ياسوج، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تلاش‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، معاون درمان و تیم اجرایی این دانشگاه به دلیل کاهش سزارین نخست زا که در راستای دستیابی به اهداف برنامه ترویج زایمان طبیعی صورت گرفت، تقدیر کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کهگيلويه و بويراحمد در اين زمينه گفت: ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین نخست‌زا یکی از اهداف تعیین شده از طرف وزارتخانه بوده و به عنوان شاخص‌هاي الزامی اعتبار بخشی بیمارستان ها در نظرگرفته شده و عدم دستیابی به این هدف می‌تواند موجب کسر درجه اعتباربخشی مراکز درمانی شود.

دکتر غلامعباس سبز با تاکيد بر اينکه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج همسو با این موضوع حرکت کرد، ادامه داد: با برنامه ریزی و کار گروهی مناسب در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل توانستیم درصد سزارین نخست‌زا را کاهش دهیم و مورد تقدیر وزارت بهداشت قرار گرفت.

در موفیقیتی دیگر برای حوزه بهداشت و درمان کهگیلویه و بویراحمد؛ وزارت بهداشت با راه اندازی یک رشته تخصصی دیگر در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج موافقت کرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در نشست شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با ایجاد و راه اندازی یک رشته تخصصی دیگر در استان موافقت شد.

دکتر اورنگ ایلامی  اظهار داشت: در دویست و شصت و نهمین شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با راه اندازی رشته تخصصی بیهوشی در بیمارستان های شهید بهشتی و امام سجاد(ع) موافقت شده است.

وی تصریح کرد: این رشته با ظرفیت پذیرش ۳ دستیار با حفظ سقف ظرفیت منطقه آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی یاسوج به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز برای یک دوره موافقت شد.

دکتر ایلامی ابراز کرد: دو سال اول آموزشی این رشته در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  و سال های بعد در دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد افزود: تاکنون دارای چهار رشته دستياري تخصصي داخلي، جراحي عمومي، اطفال  و جراحي زنان و زايمان
بودیم که با اخذ مجوز دستياري تخصصي در  رشته بيهوشي این رشته ها به ۵ مورد رسید.