پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

یک خانم معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد می شود.

به گزارش ریواس جنوب، بعد از رفتن سید حسن موسوی از معاونت تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بازار شایعات در مورد جایگزین وی شدت گرفت.
نام چند نفر در محافل برای تصدی این سمت برده شد و تلاش های هر کدام برای رسیدن به این صندلی ادامه داشت.
بر اساس شنیده ها نهایتا سرکار خانم فریبا حسینی برای این سمت در نظر گرفته شد.
وی مراحل ماقبل از دریافت رسمی ابلاغ را هم طی کرده است.
خانم حسینی چندین سال است که کارشناس مسئول تربیت بدنی خواهران اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد است.

باید دید که انتصاب یک خانم در ورزش که همواره با هیجانات خاصی همراه است موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر!!