پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب /ادریس کشاورز ؛

بدون تردید اگر محبوب ترین دستگاه و نهاد این روزهای استان کهگیلویه وبویراحمد دستگاه قضایی نباشد یقینا یکی از محبوب ترین دستگاه های اداری استان است که اخیرا مورد توجه جدی افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفت.

اقدامات و موضع گیری های مردمی و شجاعانه حجه السلام مزارعی علاوه بر ایجاد نوعی امید در مردم ،ترس عجیب و خارج از تصوری در بین کسانی به وجود آورده که سالهاست به هر دلیلی به بیت المال دست درازی می کنند یا با استفاده از ظرفیت ها و خلاها نسبت به استخدام بستگان نزدیک خود در دستگاه ها و نهادهای استان مبادرت ورزیدند .

 

مردم رنجور و محروم کهگیلویه وبویراحمد که همواره در طول تاریخ انقلاب نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی داشتند ناامید از هر کس و هر جایی تقریبا امیدی به مبارزه با این افراد و اطرافیان آنها نداشتند که مزارعی با شجاعت و جسارت تمام ،تمام قد در مقابل آنها ایستاد و قول داد برای مقابله و مبارزه با این پدیده شوم که خاطر مردم نجیب استان را سالهاست مکدر کرده بایسندو حتی با ایراد جمله ای معنادار گفت : عمامه ام را کفنم قرار داده ام.که عنوان این جمله نشان می دهد عزم خود را جزم کرده و کمر همت با نیروی تقوا و حمایت مردم بسته تا با مقابله و برخورد با مفسدان نام نیکی از خود به یادگار بگذارد.

 

استان کمتر برخوردارکهگیلویه وبویراحمد که در اکثر شاخص های توسعه رتبه خوبی در کشور ندارند و این علی رغم داشتن امکانات و پتانسیل های بالقوه ای است که به ندرت استان های کشور از آن برخوردارند مانند؛ طبیعت بکر و چهار فصل،دارا بودن منابع عظیم نفتی و گازی،استعداد های درخشان در تمام جغرافیای استان ،وجود آب فراوان و نزدیکی با شهرهای بندری و استان های توسعه یافته و ده ها شاخص دیگر که با در نظر گرفتن همه ی شرایط این سوال به ذهن می رسد که چرا و به چه دلیل این استان ثروت دار اما فقیر باید همیشه رتبه خوبی در شاخص ها توسعه و پیشرفت نداشته باشد ؟ آیا جز سو مدیریت و نداشتن تعهد و تخصص عامل دیگری برای آن می توان یافت !؟

 

با در نظر گرفتن شرایط فوق این روزها افکار عمومی استان با حمایت از مواضع شجاعانه رئیس دستگاه قضا چشم و امیدشان به اقدامات وی است تا شاید با برخورد جدی از نوع برخورد بدون مصلحت اندیشی با دو مدیر ارشد استان در هفته اخیر ریشه فساد اقتصادی و سو استفاده از بیت المال در استان خشکانده شود که البته هم کار سخت و طاقت فرسایی است و هم فشارها و اهرم های اقتصادی متهمان و مجرمان روند کار را شاید دچار خلل کند اما رئیس دستگاه قضا باید بداند این روزها لشکر محرومان کهگیلویه وبویراحمد با حمایت از وی از اقدامات وی حمایت خواهند کرد ؛ رصد فضای مجازی و محافل مردمی موید این مطلب است که مردم از مزارعی و اقدامات وی قطعا حمایت خواهند کرد.

 

دانه درشت های اقلیت که از هیچ اقدامی برای خود و بر خلاف منافع عمومی وسو استفاده از بیت المال ابایی نداشتند باید بدانند این روزها مردم با حمایت از رئیس دستگاه قضا استان سد راه آنها خواهند بود و یقینا همه آنها باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

 

برخورد بدون تعارف با معاون استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی که اتفاقا از مدیران ارشد استان هستند نشان از عزم جدی مزارعی دارد که دیگران نیز بدانند در هر جا و مقام و منصبی در امان نخواهند بود وصد البته این موضوع می تواند نقطه امید کار آفرینان و مدیرانی باشد که صادقانه و بر اساس قانون در حال خدمت به جامعه خود هستند.

 

مردم و رسانه ها در کنار رئیس دستگاه قضا استان خواهند بود تا اولا همه مفسدان و مجرمان ضمن اعمال شدیدترین برخوردهای قضایی و امنیتی نسبت به بازگرداندن اموال مردم و حذف استخدام های غیر قانونی و اساسا هر گونه سو استفاده ای از مال و اموال مردم به نحو احسن و اکمل اقدام شود و دوما از این بس راه های سو استفاده نیز با قدرت و دقت و تکیه بر مردم و نیروی ایمان و اعتقاد و عمل به قانون برای همیشه بسته شودحامی محروم / ادریس کشاورز

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

دانه درشت های اقلیت که از هیچ اقدامی برای خود و بر خلاف منافع عمومی وسو استفاده از بیت المال ابایی نداشتند باید بدانند این روزها مردم با حمایت از رئیس دستگاه قضا استان سد راه آنها خواهند بود و یقینا همه آنها باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

ادریس کشاورز ؛ بدون تردید اگر محبوب ترین دستگاه و نهاد این روزهای استان کهگیلویه وبویراحمد دستگاه قضایی نباشد یقینا یکی از محبوب ترین دستگاه های اداری استان است که اخیرا مورد توجه جدی افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفت.

اقدامات و موضع گیری های مردمی و شجاعانه حجه السلام مزارعی علاوه بر ایجاد نوعی امید در مردم ،ترس عجیب و خارج از تصوری در بین کسانی به وجود آورده که سالهاست به هر دلیلی به بیت المال دست درازی می کنند یا با استفاده از ظرفیت ها و خلاها نسبت به استخدام بستگان نزدیک خود در دستگاه ها و نهادهای استان مبادرت ورزیدند .

مردم رنجور و محروم کهگیلویه وبویراحمد که همواره در طول تاریخ انقلاب نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی داشتند ناامید از هر کس و هر جایی تقریبا امیدی به مبارزه با این افراد و اطرافیان آنها نداشتند که مزارعی با شجاعت و جسارت تمام ،تمام قد در مقابل آنها ایستاد و قول داد برای مقابله و مبارزه با این پدیده شوم که خاطر مردم نجیب استان را سالهاست مکدر کرده بایسندو حتی با ایراد جمله ای معنادار گفت : عمامه ام را کفنم قرار داده ام.که عنوان این جمله نشان می دهد عزم خود را جزم کرده و کمر همت با نیروی تقوا و حمایت مردم بسته تا با مقابله و برخورد با مفسدان نام نیکی از خود به یادگار بگذارد.

استان کمتر برخوردارکهگیلویه وبویراحمد که در اکثر شاخص های توسعه رتبه خوبی در کشور ندارند و این علی رغم داشتن امکانات و پتانسیل های بالقوه ای است که به ندرت استان های کشور از آن برخوردارند مانند؛ طبیعت بکر و چهار فصل،دارا بودن منابع عظیم نفتی و گازی،استعداد های درخشان در تمام جغرافیای استان ،وجود آب فراوان و نزدیکی با شهرهای بندری و استان های توسعه یافته و ده ها شاخص دیگر که با در نظر گرفتن همه ی شرایط این سوال به ذهن می رسد که چرا و به چه دلیل این استان ثروت دار اما فقیر باید همیشه رتبه خوبی در شاخص ها توسعه و پیشرفت نداشته باشد ؟ آیا جز سو مدیریت و نداشتن تعهد و تخصص عامل دیگری برای آن می توان یافت !؟

با در نظر گرفتن شرایط فوق این روزها افکار عمومی استان با حمایت از مواضع شجاعانه رئیس دستگاه قضا چشم و امیدشان به اقدامات وی است تا شاید با برخورد جدی از نوع برخورد بدون مصلحت اندیشی با دو مدیر ارشد استان در هفته اخیر ریشه فساد اقتصادی و سو استفاده از بیت المال در استان خشکانده شود که البته هم کار سخت و طاقت فرسایی است و هم فشارها و اهرم های اقتصادی متهمان و مجرمان روند کار را شاید دچار خلل کند اما رئیس دستگاه قضا باید بداند این روزها لشکر محرومان کهگیلویه وبویراحمد با حمایت از وی از اقدامات وی حمایت خواهند کرد ؛ رصد فضای مجازی و محافل مردمی موید این مطلب است که مردم از مزارعی و اقدامات وی قطعا حمایت خواهند کرد.

دانه درشت های اقلیت که از هیچ اقدامی برای خود و بر خلاف منافع عمومی وسو استفاده از بیت المال ابایی نداشتند باید بدانند این روزها مردم با حمایت از رئیس دستگاه قضا استان سد راه آنها خواهند بود و یقینا همه آنها باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

برخورد بدون تعارف با معاون استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی که اتفاقا از مدیران ارشد استان هستند نشان از عزم جدی مزارعی دارد که دیگران نیز بدانند در هر جا و مقام و منصبی در امان نخواهند بود وصد البته این موضوع می تواند نقطه امید کار آفرینان و مدیرانی باشد که صادقانه و بر اساس قانون در حال خدمت به جامعه خود هستند.

مردم و رسانه ها در کنار رئیس دستگاه قضا استان خواهند بود تا اولا همه مفسدان و مجرمان ضمن اعمال شدیدترین برخوردهای قضایی و امنیتی نسبت به بازگرداندن اموال مردم و حذف استخدام های غیر قانونی و اساسا هر گونه سو استفاده ای از مال و اموال مردم به نحو احسن و اکمل اقدام شود و دوما از این بس راه های سو استفاده نیز با قدرت و دقت و تکیه بر مردم و نیروی ایمان و اعتقاد و عمل به قانون برای همیشه بسته شود