پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

محسن رحمانی/ریواس جنوب

دراستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم انقلابی که با خون هزاران شهید وجانباز به پیروزی رسیده واستمرار ان مدیون ایثارگری شهدای دفاع مقدس ‘مدافع حرم وامنیت وحضور پرصلابت مردم در عرصه های مختلف می باشد مردمی که حاضرند ازهمه هستی خود بگذرند تا انقلاب بماند این مردم به تبعیت از امام ورهبری همواره از مسولین خدمتگذار حمایت وپشتیبانی نمودند.

درنظام مردمسالار دینی همواره این مردمند که انتخاب می کنند دراستان کهگیلویه وبویراحمد که یک استان ولایی وارزشی است وعلیرغم خدمات نظام اسلامی اما به به دلیل عمق محرومیت جزاستانهای توسعه نیافته است وقسمتی از این توسعه نیافتگی درسایه بی تدبیری مسولین ونمایندگان منتخب مردم است نمایندگانی که خودرامدعی تمامی ارزشهای انقلاب می دانستند واین روزها که هنوز قریب به ۱۶ ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده است .

یکی از کاندیداهای ثابت مجلس شورای اسلامی ضمن تشکیل جلسات محفلی در سراسر استان خود را برای انتخابات اماده می کنند واین در حالی است که فضای کشور بیش از هرزمان نیازمند کاروتلاش جهادی است وشروع چنین جلساتی باهرنامی دقیقا خلاف مشی رهبری ودرتضاد با ادعای ارزشی بودن ایشان است –

بله جناب دکتر هدایتخواه شما که فریاد وا اسلامتان گوش فلک را کر کرده وخود راتنها نماینده انقلاب اسلامی در این استان می دانید با خود خلوت کرده اید که سفرهایتان به شهرستانهای که ازقضا جز حوزه انتخابیه تان نیست وتشکیل .هسته های تحت عنوان جبهه انقلاب اسلامی اهانت به نیروهای انقلاب نیست ؟

شما که مدعی هستید قصد تشکیل جبهه فراگیرانقلاب اسلامی رادارید ومی خواهید نیروهای وفادار به جبهه انقلاب را جمع کنید وکسانی رابرای هسته های مرکزی این.جبهه انتخاب می کنید که عملا به قول جنابعالی درستادهای پشتیبانی کاندیداهای مسبب فتنه ۸۸ حضورداشتند اکنون برای همه نیروهای ارزشی وولایی این سوال پیش می اید شاخصها ومعیارهای شما در فتنه ۸۸چیست.

ما نمی دانیم ویا حداقل با این حرکت های ایذایی شما مشخص شده معیارخاصی در شناخت فتنه وجود ندارد.جنابعالی که خود راچهره انقلابی وبصیر این استان می دانید به چند سوال زیر پاسخ دهید

-حضرتعالی قراراست به روال معمول در حوزه بویراحمد ودنا خودرا در معرض انتخاب مردم قراردهید علت دخالت جنابعالی درشهرستانهای دیگر استان وتشکیل جلسات محفلی باحضور وانتخاب افرادی خاص چیست

-معیارشما در شناخت فتنه ۸۸ چیست واگر معتقدید معیار مسولیت وسپردن امور درهمه مناصب کشور از ریز تا درشت باید تبری جستن از فتنه باشد چرا با انها جلسه می گذارید وبا انها عکس یادگاری می گیریید

-جناب دکتر ایا حضور شما درشهرستانهای استان به منزله بی حرمتی به سایر کاندیداهای جبهه انقلاب اسلامی نیست ؟ ایا دخالت در انتخاب مردم نیست ؟ایا حضور شماوتشکیل این جلسات شائبه تبلیغات زودرس انتخابات را در ذهن مردم متبادر نمی کند ؟

-جناب دکتر مردم به خاطر بی تدبیری مسولین استان ودعواهای سیاسی گریان وزخم خورده اند حداقل شما به زخم انها نمک نپاشید

-جناب دکتر سوالات زیادی است که ازشمابپرسم امایک سوال بیش ازهمه ذهنم را مشغول کرده که ارزشهایی که سالها جنابعالی مروج انها بوده اید عوض شده اند یا جنابعالی که البته این روزها با حرکتهای شما ثابت شده شما عوض شده اید نه ارزشها

امیداست این مطالب که از طرف کسی که سالهاست مرید حضرتعالی بوده است نقددلسوزانه بدانید