پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ستار آرمند /ریواس جنوب

: به نام خدا
پاسخ به یادداشت مخاطب سایت ریواس با موضوع سهم خواهی دکتر لاهوتی از بخش محروم چاروسا

در پی انتقاد ناجوانمردانه همراه با طرح موضوعات سخیف وعمدتاً خلاف واقع(کذب)علیه جناب آقای دکتر لاهوتی که توسط فردی مجهول الهویه در سایت ریواس جنوب منتشر شد،عرض شوداگر نگارنده متن به تفکر اصلاح طلبی برای ارج نهادن به آزادی ونگاه مثبت به انتقاد به عنوان ابزاری برای رشد وترقی صداقت داشت ابتدا خودش را معرفی می کرد.

از جمله ی متن بدون تعصب است می توان‌برداشت کرد که از کجا مابدانیم که تعصب در متن نیست؟از آنجایی که با کدخدا منشی به دنبال خواسته ها ی نامعقول بودیم چون تحقق پیدا نکرد با تعصب قلم فرسایی کردیم یا از آنجایی که هویت مشخصی برای نگارنده متن نیست که تعصبی بودن یا نبودنش مشخص شود؟
از متن مطالب موهوم،مشهود است که نگارنده متن فردی ناشی ،عقده ای ومغرض که از سابقه ی سیاسی وپایگاه اجتماعی دکتر لاهوتی اطلاع چندانی ندارد. اما ریشه این بداخلاقی ها وتخریب ها چند دلیل دارد که عرض خواهم کرد یا نویسنده ماموریت تخریب دارد یا کسی هست که خواسته های نامعقولی داشته وخواسته اش بر آورده نشده است یا فرد مغرض وکینه ورزی هست که می خواهد عقده های شخصی خود را خالی کند وشاید هم قلم به مزد باشد.
اما آنچه قابل تامل است این است که چرا یک رسانه شان حرفه ای و وظیفه ی اخلاقی خود را در حوزه کار رسانه ای نباید رعایت کندویا مراقبت نمایدوآن هم رسانه ای که رسالت خود را اصلاح طلبانه می داند.
آیا رسالت اخلاقی وحرفه ای یک رسانه اجازه درج هر مطلبی بدون نام را به آن رسانه می دهد بلاخص اگر پر از مطالب موهن وخلاف واقع وفقط به هدف تخریب واتهام باشد.
البته از ادبیات مورد اشاره واضح است که نگارنده کیست
چه هدفی دارد
پشت پرده ی این بد اخلاقی ها فرد یا تیم محدودی است که نسبتی با اصلاح طلبان نداردوماموریت تخریب سرمایه های اصلاح طلبی را دارندوبس.
دکتر لاهوتی هزینه های سنگینی برای جربان اصلاح طلبی داده است.وبرای اصالاحات اززندگی خود زده وموهایش را برای اصلاحات وزنده ماندن تفکر اصلاح طلبی سفید کرده است.
خیلی از داعیه داران اصلاح طلبی صحنه خالی کردند،بسیاری از ببرها وشیرهای اصلاح طلبی توبه کردند ویا در رفتنداما دکتر لاهوتی ماند وبرای حفظ وحیات اصلاح طلبی تاوان دادوخم به ابرو نیاوردکه دولت روحانی را باید محصول چنین مقاومت ها وایستادگی های اصلاح طلبانه دانست.
از دولت تدبیر وامید حمایت کرد(در عین انتقاد سازنده از دولت)ولی هیچگاه عبور نکرد وحتی حاضر به مصاحبه جهت برائت در سال۸۸ نشده که این عملکرد وی در حمایت از جریان اصیل اصلاح طلبی من را به یاد جمله معروف وتاریخی فضل الله نوری انداخته که فرموده اند ”سزاوار نیست بعد از هفتاد سال که محاسنم را برای اسلام سفید کرده ام باز بیایم وزیر بیرق کفر بروم “پس این هزینه ها مگر برای دفاع از تفکر اصلاح طلبی نبوده .لذا اینچنین افق دید وبلند نظری ایشان مانع از نگاه قومی وشهرستانی ومنطقه ای بوده است
اما در مورد اصلاح طلبی دکتر لاهوتی به ذکر کلامی از رهبر اصلاحات ایران سید محمد خاتمی اکتفا خواهم کرد که فرمودند”من کهگیلویه را به اسم سید قادر لاهوتی می شناسم” نگاهی به انتخابات ۱۳۷۶به عنوان طلوع وظهور غیر قابل پیش بینی اصلاحات در ایران وحمایت وهمراهی دکتر لاهوتی از سید اصلاحات در اوج اقتدار چهره های شاخص اصولگرایی وپیش بینی عدم موفقیت چهره اصلاح طلب قبل از برگزاری انتخابات غرور آفرین دوم خرداد را می توان نمود بارز چهره ی شاخص اصلاح طلبی در شهرستان کهگیلویه بزرگ دانست چون در چنان آوردگاهی منفعت طلبی ،سهم خواهی به ذهن متبادر نمی شد
در بحث سهم خواهی در پست های مدیریت در منطقه ی چاروسا عرض کنم که از بین ۱۰ پست مدیریت ادارت تنها ۲ یا ۳نیرو چه در دولت اول دکتر روحانی وچه در دولت دوم از نیروهای اصلاح طلب طیف دکتر لاهوتی بود آن این سهم خواهی است؟آیا تا الان در زمینه حذف مدیری از طرف ایشان اقدام شده است؟کلی گویی شما نشان از چیست؟مگر ایشان الان مسئول اجرایی هست که پاسخگو باشند؟به نظر شما براساس کدام بند وتبصره قانون ازایشان حق تحقق کار عمرانی وزیر بنایی دارد؟
به فرض اینکه نیروههای ایشان در این منطقه مدیر باشند آیا می توان این خدمات را که ذکر می کنم منکر شد؟علت انکار خدمات دولت جهت تخریب پدر معنوی اصلاحات کهگیلویه چیست؟ گوشه ای از خدمات دولت تدبیر وامید ومدیران اصلاحات رادر منطقه چاروسا این جا بیان خواهم کرد تا هدف نگارنده بیشتر مشخص گردد. تا شما متوجه شوید نگارنده به فکر مردم چاروسا نبوده ونیست وفقط دنبال رسیدن به قدرت با چنین ابزارهای است. (البته جا دارد به جهت خدمات ارزنده دولت تدبیر وامید ویژه در زمان مدیریت دکتر احمدی استاندار وقت در منطقه چاروسا که از اول انقلاب تا الان بی نظیر هست تقدیر وتشکر کردکه به ذکر چند مورد اشاره خواهم کرد:گازرسانی به منطقه چاروسا با شرایط ویژه که به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی وعدم توجه به رفاه مردم در گذشته غیر قابل تحقق دانسته شد،روکش آسفالت محورقلعه دختر به جاورده،افتتاح فاز یک محور قلعه رئیسی به دهدشت،آماده بهربرداری فاز دوم محور قلعه رئیسی به دهدشت،تعویض شبکه فرسوده آب شهر قلعه رئیسی وروستاههای پر جمعیت جاورده،الگن وسایر روستاهها،ساخت خوابگاه شبانه روزی دخترانه شهر قلعه رئیسی ،بهره برداری از دو مدرسه سه کلاسه ودر دست ساخت بودن ۳مدرسه ۶کلاسه ،زیر سازی وآماده سازی راههای چندین روستا،اجرای طرح هادی در چندین روستای بخش چاروسا،نصب شبکه های پیشرفته تلفن همراه واینترنت۴Gهمراه اول وایرانسل…آیا این خدمات به مردم چاروسا نیست؟آیا اینها کار عام المنفعه نیست؟آیا اینها گره های باز شده مشکلات منطقه چاروسا نیست؟
مگر نه این است که واژه طلب کارانه واژه ای فرار به جلو فقط جهت رد به درخواست نامعقول بوده است وگرنه اگر نمود عینی در مورد طلب کارانه بودن دکتر لاهوتی داشتی چرا بیان نکردی؟
در موردی نگارنده حرف از دوره ی برده داری وقیم مابی به میان آورده که در رد سخن رانده شده عرض شود که وجود بارگاه واجب تعظیم جد ایشان در منطقه چاروسا،وجود اقوام سببی ونسبی در این منطقه وشناخت وتعامل وارتباط دیرینه پدر بزرگوارش با بزرگان ایل طیبی ورفتار سلوکانه همراه با ادب وتواضع وی وحضور مستمر فارغ از نگاه سیاسی را ناشی از روحیه ی مردم داری وصله ای ارحام وارتباط تنگاتنگ ایشان در منطقه دانست وهیچ نگاه قیم مابانه تا حالا مشاهده نگردید تا جایی که نقل شده خیلی از دانش آموزانی که از این منطقه در دهدشت به تحصیل مشغول بوده وبضاعت مالی نداشته بدون از هیچ چشم داشتی توسط ایشان کمک مالی می شدند.آیا شخصی با چنین روحیاتی را می توان متهم به خود برتر بینی کرد؟البته این چنین حرف های چیزی از احترام ایشان در نزد مردم آن‌منطقه کم نکرده ونخواهد کرد وهمیشه فارغ از مشی سیاسی به جهت زهد وتقوا وصداقت وادب وصله ی ارحام ومحبت وتعامل سازنده محبوب خواهد ماند.
یادآور شوم ایل طیبی به حسب ارادتی که به سادات داشته ودارند همیشه حمایت بی چون وچرای خود را اعلام داشته وبه چنین احترامی نگاه قیم مابانه ندارند ونخواهند داشت .
در بحث سهم خواهی از دولت به جهت حمایت بی چون چرای شخص دکتر لاهوتی ونیروهای هم طیف ایشان طبیعی هست که باید این نیروها دیده شوند ومورد توجه قرار گیرند که امری کاملا طبیعی هست.لذا انتظار می رود که بیشتر توجه گردد که این سهم خواهی نیست بلکه مطالباتی است که توسط دولت ونماینده ارشد دولت در استان وعده داده شده است وباید در حد توان بر آورده شود.
در پاسخ به عدم حمایت از مهندس رستاددر انتخابات سال ۸۶ذکر چند نکته به ذهن متبادر می شودکه لازم است بیان گردد.اولا جناب آقای رستاد سابقه اصلاح طلبی نداشته دوما نیروی نفوذی اصولگراها بوده وسوما سابقه ی حمایت از اصلاحات را در کارنامه نداشته پس بر اساس کدام پارامتر باید یک اصلاح طلب از ایشون حمایت می شد؟.مگر عملکردش در انتخاباب ۹۴برای اصلاح طلبان مشخص نشدکه اصلاح طلب نیست؟پس چرا باید از رستاد حمایت میشد؟
در مورد حضور در منزل حاج آقا تقوی وحضور همزمان جناب آقای هاشمی پور
عرض شود بر حسب صله ارحام و به رسم همیشگی در ایام عیدجهت تبریک سال حضور پیدا کردند که همزمان شد با حضور جناب آقای هاشمی پور که صرفااتفاقی و در حد سلام وعلیک بوده ودلیلی بر همراهی وحمایت از ایشان نبوده ونخواهد بود.همانطوری که بلافاصله جهت تنویر افکار عمومی وانتشار خبر خلاف واقع پاسخ در خور شان به آنها در این باره داده شده است.
در پایان انتظار میرود در جهت اعتلای فرهنگ اصلاح طلبی مصلحت جامعه وخود را فدای منفعت نکنیم.من الله التوفیق