پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

اعضای هیئت مدیره مجتمع عمده فروشان شهر یاسوج، با ارسال جوابیه ای به محتوای مطلب منتشر شده در ریواس جنوب با عنوان “ خبری ناامیدکننده از شهرک عمده‌فروشان یاسوج/ “بازار” را چند خانواده مدیریت می‌کنند نه دیودیده” [کلیک کنید]  واکنش نشان دادند.

به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، در این جوابیه آمده است؛

درخصوص زمین مجتمع عمده فروشان خواربار، مطالبی دربعضی از سایتها بدون تحقیق وتفحص بدون هیچگونه منبع موثق مطالبی ارائه شده بدینوسیله کذب بودن آن رابه شرح ذیل به استحضار مردم شریف شهرستان بویراحمد می رساند،مردم گرامی باتوجه به مشکلات ومعضلات بارترافیکی خیابان ۱۳آبان( عمده فروشان) ومصوبه وزارت کشوردرخصوص انتقال صنوف آلاینده ومزاحم به حومه شهرهاواجرئی شدن این مصوبه درشهریاسوج ، بعداز آنکه هیچ یک از دستگاهای ذیصلاح به تعهدات خود عمل نکرده وهمکاری نیزننمودند، لذااعضای صنف عمده فروشان با هماهنگی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان ومعاونت عمرانی استانداروفرماندارتصمیم گرفتند که زمینی خارج ازشهر یاسوج درمحل مناسب خریداری نمایند ودرهمین راستا درمورخه ۵/۸/۸۸با بررسی کارشناسی زمینی درنجف آباد دشت سروک یاسوج خریداری گردید این درحالی است که طبق بررسی بعمل آمده از استانهای همجوارشهرداریها تهیه زمین ،تمام زیرساختهاو ساخت وساز را انجام و به صورت اقساط بلندمدت دراختیار صنف عمده فروشان گذاشته اند ولی متاسفانه درشهر یاسوج از این خبرهاکه نبودبلکه بدون هیچ اقدام عملی هرچندوقت یکبارجهت تخلیه خیابان عمده فروشان فقط اخطارمی دادندبدون اینکه بخواهند اقدامی جهت رفاه حال مردم وصنف عمده فروشان انجام دهند.

لازم به توضیح است پس ازخرید زمین توسط خودسهامداران با مشقت های فراوان که از سال ۸۸تا ۹۲به علت مخالفتی که از طرف بعضی از دستگاهای ذی صلاح زیربنایی صورت می گرفت روندپیشرفت پروژه عملا تعطیل شد. خود مردم شریف اطلاع دارند که اگر بخواهیم مجتمعی باابن حجم در مکانی فاقد هیچ گونه زیرساخت، چقدر باید زحمت کشید وپی گیری کردتا بتوان حداقل امکانات را فراهم نمود.

هیأت مدیره مجتمع نهایتاًدرسال ۹۲بعدازپرداخت هزینه گزاف کاربری زمین، باحضورخود سهامداران درمحل اتاق اصناف در حضورهیأت رئیسه اتاق اصناف وهیأت مدیره مجتمع ،قرعه کشی بدون نقص انجام گرفت وبلافاصله درمحل سایت، زمینها به مالکین تحویل داده شد.ازاین رو به استحضار مردم شریف وفهیم می رساندکه این پروژه ازرشمند دارای طرح تفکیکی ۴۰درصد کاربری تجاری و۶۰درصدمابقی کاربری هایی شامل معابر، پارکینگ ومذهبی باشدوتمام هزینه های مورد نیار مجتمع، از جمله خرید زمین، تهیه نقشه های مورد نیاز توسط مهندسین مشاور، تسطیح وزیر سازی ابتدایی خیابانها،آب، برق ، تلفن وتغییر کاربری از کشاورزی به تجاری و …… همه وهمه تماماًبا هزینه سهامداران تامین گردیده است . شایان توجه است رایزنی های مداوم با اکثربانکهای استان جهت اخد تسهیلات وام برای ساختن مغازه های مجتمع انجام گرفت تا مجتمع هرچه زودتر ساخته شود ولی متاسفانه پس از دوسال پی گیری هیچ نتیجه ای عاید نشدوعمده فروشان به سختی باتامین شخصی مجدداً شروع به ساخت پروژه تااین مرحله نمودندکه اکنون درمراحل پایانی کاراست می توان به جرأت گفت که این تنها مجتمعی است که درکل کشورکه بدون حمایت خاص دولتی به صورت خصوصی با هزینه خود افراد صنف بنا گذاشته شده ودرحال تکمیل است .

یادآور می شود تمام خدماتی که ازسوی دستگاهای ذیصلاح دولتی به ما ارائه گردیداز قیمت عرف نیزگرانتربوده است ومبلغ زیادی با بت تغییر کاربری به خزانه دولت واریز نموده ایم وجهت پروانه ساخت طی دومرحله هزینه پرداخت کردیم مرحله اول توسط بنیاد مسکن کهبعداز یکسال حاضربه تمدید نشد ومجددتوسط بخشداری شهرستان بویراحمدبرای تک تک ساختمانهای موجودپروانه صادر گردید. باتوجه به مشکلات فوق الذکرووضعیت اقتصادی که بربازار حاکم است، چگونه یک بازاری می تواندهم امرار معاش کندوهم مالیاتهای سرسام آورراپرداخت کند وهم با مصالح گران قیمت امروزی ساختمان خودرابه پایان برساند؟درصورتی که همین بازاریان دارای بدهکاری های بسیاری به بانکهامی باشندوتوان باز پرداخت راندارند؟ درنظربگیریداگر افراد عمده فروش درشهریاسوج وجودنداشت باید مردم اجناس موردنیازرااز استانهای همجواربا هزینه گزاف وتبعات زیان بار تهیه می نمودند

قابل توجه مردم عزیز مجتمع عمده فروشان دارای ۴نفر هیئت مدیره می باشد که توسط خودسهامدارن انتخاب شده اند ودرراستای راه اندازی این مجتمع بدون هیچ چشم داشتی چه زحمتهاوملامتهاراتحمل نموده تا این مجتمع باارزش به سرانجام خودنزدیک شود .

اعتقادما براین است که برخی ازمسئولین این شهرمی بایست به جای انتقاد کمی هم شرمسار می شدند واز تمام افراداین صنف به خاطرایجاد این مجتمع بزرگ تشکر وقددانی می کردند.زیراگردولتی ها به اندازه این صنف فعال ومقید بودندتا الان مشکل بیکاری وخدمات دهی بردوش دولت برداشته شده بود.

علی ایحال ازمسئولینی که همکاری نموده اند ویا آنهایی که همکاری ننموده اند انتظار می رودکه مارادرگیر مسائل سیاست کاری حاشیه ای نکنند تابلکه هرچه زودتر بتوانیم مجتمع را تکمیل وصنف مربوطه را به مکان جدید انتقال وسامان دهی نماییم وبدین منظوربار ترافیکی خیابان ۱۳آبان حل گردد. جای انصاف است ازهمکاری چند نفر مسئول محدودی که انشاالله دروقت مقتضی از آنها نیز تقدیر به عمل خواهد آمدتشکرکنیم

از طرفی باتوجه به اینکه درهمین نشریه از اقدامات جناب مهندس دیودیده رئیس محترم ساز مان ،صنعت ،معدن وتجارت استان توهین ودرخصوص این مجتمع انتقاد نموده بودند جایی بسی انصاف است که ازخدمات وپیگیری های ایشان درساماندهی صنف عمده فروشان درتمام مراحل تقدیروتشکر نمائیم امیدواریم که سایر دستگاهای ذی صلاح دولتی به خودآیند وبرامر وظیفه ذاتی خدماتی خود واقف وجهت ساماندهی این مجتمع همکاری لازم به عمل آورند .

ودرپایان جهت تکمیل ساخت وساز ها وایجادسردخانه های مورد نیارزاز استاندارمحترم ، معاونین ومدیران کل اقتصادی ایشان تقاضا مندیم در راستای پرداخت تسهیلات کم بهره از محل اعتبارات روستای سامانه کارا تمهیدات لازم رابه عمل آورند.
والسلام
هیأت مدیره مجتمع عمده فروشان یاسوج

انتهای پیام/ د