پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

مشاور امور جوانان فرماندار کهگیلویه منصوب شد.

به گزارش ریواس جنوب، طی حکمی از سوی سرپرست فرمانداری کهگیلویه مشاور فرماندار در امور جوانان منصوب شد.

در این حکم آمده است:جناب آقای شهریارجمالی فرسلام علیکم

احتراما باتوجه بهشایستگی ،توانمندی وتعهدی که در شما سراغ دارم به موجب این ابلاغ بعنوان مشاور حوزه جوانان منصوب می شوید امیداست با اتکال به خداوند سبحان وهماهنگی بااینجانب وتعامل بامسولین ادارات وکارکنان شهرستان در انجام امورات وبرنامه های محوله موفق وموید باشد.
جعفرنیکبخت سرپرست فرمانداری کهگیلویه

شهریار جمالی فر دارای مدرک مهندسی کامپیوتر و از جوانان فعال فرهنگی و سیاسی کهگیلویه می باشد که در راه جریان اصلاح طلبی همواره از هیچ کوششی برای موفقیت این جریان دریغ نمی کرد.

این انتصاب فرماندار، امید را به جریان اصلاح طلبی برای قدردانی از زحمات همراهان دولت بیشتر کرده ایت.