پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

در سالروز سقوط هواپیمای تهران به یاسوج در ۲۹ بهمن ۹۶، امیر غلامیان، عکس‌های جدیدی از محل سقوط و عملیات کاوش و جستجوی اجساد منتشر کرده است.

سقوط هواپیمای یاسوج

سقوط هواپیمای یاسوج

سقوط هواپیمای یاسوج

سقوط هواپیمای یاسوج

سقوط هواپیمای یاسوج

سقوط هواپیمای یاسوج

سقوط هواپیمای یاسوج

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

 

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

سقوط هواپیمای تهران یاسوج

گل

عکس‌ها: امیر غلامیان

انتهای پیام/بنام-ک