پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بعد از برگزاری آزمون جنجالی مدیریت تأمین درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد و حذف ۹ نفر برتر آزمون علمی از یک شهرستان خاص در مصاحبه شفاهی، {اینجا کلیک کنید} روابط عمومی این مدیریت پاسخی را به رسانه‌ها ارسال کرده است و گفته که ملاک عمل ما قانونی بوده و کاری به محل تولد افراد نداشتیم.

به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، روابط عمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در این جوابیه طولانی آورده است؛

در پی مطالب منتشره پیرامون ابهام در آزمون استخدامی مدیریت درمان بدینوسیله پاسخ اظهارات و مطالب منتشره به شرح زیر ارسال، مطلوب است نسبت به درج پاسخ جهت تنویر ذهن مردم عزیز استان اقدام گردد:

باز این چه ابر بود که مارا فرو گرفت تنها نه من، گرفتگی عالم است این
یک دم نگاه کن که چه بر باد می دهی چندین هزار امید بنی آدم است این

خداوند نهان و پنهان را سپاس بیکران که ما را به پیمودن جاده حق و صواب رهنمون ساخت تا در قوت و فرصت به صلاح خود کسی را ضایع نکنیم و برق شمشیر برهنگی سخن بر چشم کسی نتابانیم.

اکنون بنا به درخواست و اجبار به اقتضای حال و به ضرورت دوران مجبور به پاسخ شده ایم. گو اینکه ارتش مجهزی از روزنامه نگاران و دست به قلمان و سایت نویسان به شکستن دست انصاف و خدمت صادقانه قد علم کرده اند. باری این نوشته در فضای سرب آلود سیاسی مطبوعاتی در توفان تهدیدها و ارعاب ها آماده گشته است تا مردم بدانند هنوز وجدان ها بیدارند و ایمان ها زنده. چه اینکه علاوه بر مطالب منتشره، نامه ها، تحذیرها و حتی نامه های به ظاهر اداری و به واقع عمومی و سیاسی و افتراهای مطبوعاتی فصول و ابواب دیگری هم گشوده شده است تا بر غنای ذهنی و تصویرسازی حب و بغض ایلی، منطقه ای، سیاسی و حزبی واهی در ذهن مردم عزیز استان بیفزاید.

پاسخ به بیانات و اظهارات داوطلبین و متقاضیان سازمان امری است به حق و پاسخ به همه مردم عزیز مخاطب در حوزه های عمومی مرتبط با سازمان را جز وظایف ذاتی این مدیریت دانسته و حاجت به پاسخگویی را در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری ضروری تر می دانیم، لیکن راهزنان راه درج مطالب بدون رعایت حال مردم به عبارتی ناسنجیده و ناپخته، اقدام به درج مطالب و اظهارات متقاضیان نموده اند که بیشتر بوی جدال با حسن داده است تا احقاق حق !

اخبار قطعی و موثق نشان از تحریک و طراحی جریانی موهوم و موسوم به حذف کهگیلویه ای ها در آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی دارد. لذا از آنجا که اثبات این مدعا نیاز به مدلولاتی دارد که خوشبختانه تاکنون هیچکدام از این نسبت های ناروا اثبات نگردیده است.

از این روی روش خردمندانه تر این بود که قبل از نشر و درج هرگونه خبر و اطلاعاتی از سوی صاحبان خبر و هر فرد و یا متقاضی، با دستگاه مربوطه برای دریافت توضیحات اولیه ارتباطی برقرار نموده و در صورت عدم اقناع عقلی اقدام به انتشار مطلب می شد.

ابیات اشاره شده در مطلع مطلب مبین همین موضوع است که ابرآلود کردن آسمان نظام اداری، نه فقط تأمین اجتماعی که موجبات ناامیدی و یأس مردم نسبت به کلیه دستگاه ها و اساساً نظام اداری کشور را فراهم خواهد آورد. آن وقت است که همه متوجه خواهیم شد که چه بر باد می دهیم و اعتماد چندین هزار و بلکه چندین میلیون آدم را در کشور نشانه رفته ایم.

لازم می دانیم توجه خوانندگان و آحاد مردم عزیز استان را در پاسخ به اظهارات و مطالب منتشره در برخی رسانه‌ها جلب نمائیم.

مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی با توجه به نیاز و براساس برنامه های توسعه ای و به منظور تکمیل کادر درمانی در تاریخ ۰۵/۰۶/۹۷ اقدام به انتشار آگهی استخدام نموده است و حسب شرایط و آگهی منتشره و براساس مجوزهای تخصیصی مقرر گردید تعداد ۲۷ نفر از متقاضیان واجد شرایط را در رشته های شغلی کارشناس پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، آزمایشگاه، پرتوشناسی، متصدی پذیرش و اطلاعات و بهدار به تفکیک نوع جنسیت و براساس محل جغرافیایی خدمت با رعایت شرایط مندرج در آگهی از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش جذب نماید که از جمع مجوزهای تخصیصی تعداد ۷ نفر مشمول سهمیه ۲۵% ایثارگران بوده و تعداد ۲۰ نفر نیز سهمیه آزاد بوده اند.

لذا از آنجا که افراد متقاضی براساس خوداظهاری در سایت سازمان سنجش ثبت نام می نمایند. برابر آگهی منتشره پس از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش اقدامات بررسی و صحت سنجی مدارک مرتبط با داوطلبین انجام می پذیرد تا احیاناً افرادی که بدون لحاظ شرایط و عدم رعایت آگهی در آزمون ثبت نام نموده اند، از ادامه فرآیند و مراحل آزمون خارج شوند.

آزمون توسط سازمان سنجش در تاریخ ۲۰/۰۷/۹۷ برگزار گردید. مراتب افرادی که حدنصاب نمرات کتبی لازم را کسب نمودند، براساس اظهارات و درج عنوان بومی شهرستان، غیربومی یا بومی استان در جدول مربوطه برابر شرایط آگهی، به داوطلبین بومی شهرستان مورد تقاضا ۲۵ نمره، به داوطلبین بومی استان ۱۵ نمره اضافه شده است و پس از اعمال نمرات بومی شهرستان/ بومی استان نمره نهایی به سازمان اعلام گردیده است.

(نمره کل نهایی= نمره کل میانگین آزمون کتبی + امتیاز بومی طبق آگهی)
پس از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش براساس بررسی های به عمل آمده از مدارک ومستندات ارائه شده متقاضیان فاقد شرایط مندرج در آگهی از گردونه رقابت در آزمون مصاحبه خارج شده و از سایر متقاضیان براساس اولویت امتیازات مکتسبه و به تفکیک جنسیت و شهرستان مورد تقاضا و بر حسب ظرفیت جذب به میزان دو برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل آمد.

براساس ضوابط جهت انجام مصاحبه از پنج نفر از خبره ترین افراد با عناوین نماینده معاونت اداری و مالی، نماینده معاونت درمان، نماینده هیأت مرکزی گزینش، روانشناس و متخصص IT جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل آمد که از جمع یاد شده نماینده معاونت اداری و مالی و نماینده معاونت درمان از سوی ستاد مرکز، نماینده هسته گزینش از طرف هیأت مرکزی گزینش، متخصص IT و به ویژه روانشناس که از اساتید دانشگاه علوم پزشکی استان بوده است، توسط مدیریت درمان انتخاب و جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل آمد.

جمع نمرات مصاحبه برای هر مصاحبه کننده حداکثر ۳۵ نمره بوده که ضریب مصاحبه برای نمایندگان معاونت اداری و مالی و معاونت درمان ۲ و برای سایرین ۱ می باشد. از آنجا که مصاحبه براساس محورهای مشخص شده مندرج در فرم های مربوطه انجام می شود و محورهای مصاحبه برای همه مصاحبه شوندگان نیز یکسان می باشد، لذا احتمال خطا و انحراف را به حداقل خواهد رساند. نمرات درج شده در فرم مربوطه (فرم شماره ۲) توسط مصاحبه کنندگان به (فرم شماره ۳) انتقال و براساس ضرایب از پیش تعیین شده محاسبه و برای هر فرد در ستون مربوطه درج می گردد.

لازم به توضیح است که هیچ مصاحبه کننده ای از نمرات متقاضیان اطلاع نداشته و بدون آگاهی از نمرات کتبی افراد متقاضی اقدام به مصاحبه می کنند. از آنجا که مصاحبه یک گفتگوی دو جانبه بین تیم مصاحبه و داوطلب استخدام جهت کسب اطلاعات لازم در مورد شرایط مختلف داوطلب می باشد. به طور طبیعی و منطقی پاسخ متقاضیان در شیوه نمره دهی مصاحبه کنندگان تأثیرگذار خواهد بود.

پس از اتمام مصاحبه برابر ضوابط و مقررات جهت تعیین امتیاز نهایی آزمون استخدامی داوطلب ۵۵% نمره نهایی آزمون کتبی بعلاوه امتیاز آزمون مصاحبه بعلاوه امتیاز تجربه به عنوان نمره نهایی متقاضی ثبت و اعمال می گردد.

امتیاز نهایی آزمون استخدامی = امتیاز تجربه (حداکثر ۱۰) + امتیاز آزمون مصاحبه (حداکثر ۳۵ نمره) + ۵۵% امتیاز نهایی آزمون کتبی امتیاز تجربه نیز بابت هر ماه خدمت تمام وقت در سازمان در قالب قرارداد های منعقده با استناد به آیین نامه استخدامی سازمان به میزان یک دهم و حداکثر ۱۰ امتیاز لحاظ خواهد شد.

براساس اظهارات افراد اگر قرار است الزاماً نفرات برتر آزمون کتبی به عنوان پذیرفته شده نهایی و صرفاً براساس اولویت امتیازات مکتسبه آزمون کتبی انتخاب شوند، باید نتیجه گرفت که انجام مصاحبه امری موهوم و بی اساس خواهد بود و هیچ نقشی در انتخاب و گزینش علمی نیرو نخواهد داشت در نتیجه یک فرآیند زاید در آزمون خواهد بود.

تعدادی از متقاضیان اعلام داشته اند که به دلیل اینکه متولد شهرستان کهگیلویه بوده اند، به صورت سازمان یافته از پذیرش آنان امتناع شده است. حال اینکه شاکیان آزمون مصاحبه به پذیرفته شدگانی که از سایر شهرستان ها از جمله شهرستان بویراحمد در رتبه بالا قرار داشته، لیکن در آزمون مصاحبه رتبه پایین تری اخذ نموده اند، توجیهی نداشته و پرداخته نشده است و چه بسیار افرادی که اساساً غیربومی بوده و در آزمون به عنوان نفر اول پذیرفته شده است. از جمله پذیرفته شده نفر اول آزمون پرستاری و پرتوشناسی یاسوج افراد غیربومی می باشند و تقریباً پذیرفته شدگان ترکیبی متفاوت از قومیت های متفاوت استان می باشند.

در نوشته ها آورده اند که یک نفر از مصاحبه کنندگان از استان بوده و تصمیم گیر بوده است. همانگونه که اشاره گردید همه مصاحبه کنندگان براساس ضوابط دارای حق رأی و نمره دهی با ضرایب مشخص بوده اند، برابر مقررات ابلاغی ضرایب نمرات نماینده معاونت اداری و مالی و نماینده معاونت درمان ۲ لحاظ خواهد شد و برای سایر مصاحبه کنندگان دارای تأثیر ضریب ۱ خواهد بود و اینگونه نیست که منحصراً یک نفر صاحب اختیار تام بوده و موجب قبولی و یا مردودی متقاضیان گردد.
در بخشی از نوشته آورده شده است که ” جذب نیرویی که جزء پذیرفته شدگان اعلام شده در سایت نبود ! ”

ضمن تکذیب مدعای مطروحه، از مسئولین نظارتی استانی و سازمانی تقاضا می شود بررسی تا در صورت چنین اتفاقی برخوردهای قانونی اعمال گردد و در صورت کذب بودن مدعای یاد شده، جهت استیفای حقوق سازمان موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

در بخشی از مطالب اشاره گردید : ” در مصاحبه تخصصی و شفاهی اعمال سلیقه شده است/ دخیل بودن مسائل منطقه ای کاملاً مشخص است. ” اساساً ذکر چنین مطلبی انهم با قطعیت تمام بدون پشتوانه و دلایل منطقی و احراز واقعیت چگونه نگاشته شده است، باید پاسخ داده شود. متقاضی بر پایه چه مدلولاتی چنین ادعایی داشته است، آیا صرفاً عدم قبولی فردی در مصاحبه دلیلی است بر اینکه فرد هر ادعایی را بدون در نظر گرفتن ملاحظات عمومی و حقوق یک دستگاه در فضای جامعه پراکنده و تصور عمومی را بر یک دستگاه مخدوش نماید. لذا این مدیریت بر کشف و احراز چنین مدعایی توسط طراح موضوع اصرار دارد و در صورت عدم اثبات مدعا، سازمان بر استیفای حقوق خود ثابت قدم خواهد بود.

در پایان این مدیریت آمادگی دارد هرگونه شائبه و اعتراض از سوی داوطلبان را پاسخ داده و در صورت احراز مدعا حقوق از دست رفته متقاضیان را استیفا نماید.

برای اطلاع از اصل خبر منتشر شده {اینجا} کلیک کنید.

انتهای پیام/د