پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

سومین دوره انتخابات ارکان کانون کارشناسی رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد(هیات مدیره،دادستان و بازرسین )با حضور نماینده شورایعالی کارشناسان کشور و حضور حداکثر بیش از ۲۴۰ نفر از کارشناسان رسمی داد گستری استان روز گذشته برگزار شد و نتایج این انتخابات حساس اعلام شد.

به گزارش ریواس جنوب اسامی ذیل در این انتخابات حائز بیشترین آرا شدند.

اعضای اصلی:

۱-مهندس سیاهپور
۲-مهندس خوش سرور
۳-مهندس امیدی پور
۴-مهندس بنام
۵-مهندس پورمحمدی
اعضا علی البدل؛
– مهندس میرفردی
-مهندس صادقی

بازرسین:

۱- سرکار خانم مهندس نبوی
۲- مهندس کاظمی

دا‌دستان انتظامی:

سید صدراالله کشاورز

برای مدت ۴ سال انتخاب شدند.

انتهای پیام/ ک-ب