پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بعد از رواج شایعاتی مبنی بر اختصاص اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی برای منطقه چاروسا و متعاقب آن تلاش سیاسیون برای به کرسی نشاندن نیروی همسو با خود برای مسولیت این اداره، یکی از مخاطبان ریواس جنوب با ارسال یادداشتی به این اتفاقات واکنش نشان داد.

به گزارش ریواس جنوب عین این یادداشت به این ترتیب است:

به نام خدا
یکی از وظایف مهم و اصلی بخشدار،شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای بخش ،تصمیم گیری و هماهنگی در چارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ی ملی،استانی و شهرستانی است و همچنین فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدایی در حوزه استحفاظی و ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
حوزه استحفاظی .بنابراین باید یک بخشدار برای رسیدن به این اهداف تلاش کند و در ابتدا با آوردن ادارات مرتبط با این اهداف ،جوابگوی مطالبات مردم باشد،اما متاسفانه از طرف بخشدار منطقه چاروسا نه تنها تلاشی برای آوردن صورت نگرفت بلکه برای آمدن اداره بسیار مهمی همچون “فرهنگ و ارشاد” که بعد از سالها سهمیه ای برای چاروسا در نظر گرفته شده و می تواند در مسائل مهمی خصوصا فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و حتی اقتصادی به منطقه کمک فراوانی کند، به علت تایید نشدن گزینه ی بخشدار چاروسا برای ریاست این اداره، بخشدار محترم چاروسا مانع آوردن چنین اداره ای به منطقه شده است .

در امور مدیریتی نیاز به تصمیم گیری در زمان مناسب ایجاب می کند که مدیران بر اساس شرایط خاصی که بر موضوع مترتب است ،تصمیم اتخاذ نماید و برای اجرای آن نظارت داشته باشند‌ و با وسواس بیهوده در انتخاب،زمان را از دست ندهند و به خاطر داشته باشند که “زمان” برایشان متوقف نمی شود‌،بنابراین مسئولین باید به جای سیاست زدگی به منافع عمومی توجه کنند و در فکر رفع محرومیت باشند.همانگونه که در اندیشه سیاسی حضرت علی (ع) ،مسئولین را از انحصارطلبی و خودرایی بر حذر داشته،عمل کنند،طوری که به مالک اشتر فرمودند:
از امتیازخواهی بپرهیز و چیزی را که مردم نسبت به آن یکسان هستند به خود اختصاص مده.

در منطقه محروم چاروسا ،نباید به دلیل اینکه یک یا دونفر از افراد مورد نظر بخشدار نتوانستند عهده دار این مسئولیت شوند،منطقه را قربانی این انحصارطلبی کنند.بی تردید در مقوله پرارزش و مهم مدیریت هرگونه سستی و جزئی نگری و نداشتن اولویت بندی چیزی جز انهدام و پاشیدگی بدنبال نخواهد داشت‌.

انتظار از بخشدار چاروسا این است که هوشیار باشد که برای راضی کردن فرد یا افرادی ویا در جهت حفظ و عنوان شغلی و موقعیت خود به عنوان”ترمز” برای نیروهای فعال و پرانرژی و خصوصا پیشرفت منطقه ،عمل نکند.