پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بعد از درج خبری با عنوان “بخشدار چاروسا،منطقه را قربانی انحصارطلبی نکند“( اینجا کلیک کنید)در ریواس جنوب؛ بخشدار چاروسا با ارسال متنی به این خبر واکنش نشان داد:

به گزارش ریواس جنوب عین جوابیه علی محمودی، بخشدار چاروسا به این شرح است:

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه جهت پیگیری امورفرهنگی و هنری بخش چاروسا از بخشداری درخواست معرفی یک کارمند رسمی بعنوان متولی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش و آشنا به امور فرهنگی و هنری نمود که بخشدار طی نامه ای یکی از فرهنگیان بخش را معرفی کرد البته اعلام نمودند که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این حق را دارد که فرد مورد نظر را گزینش و در مورد ایشان اعلام نظر کنند پس از پیگیری های متعدد بخشداری مکاتبه ای درخصوص موافقت یا عدم موافقت با فرد مذکور از جانب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام نشد
ضمنابراساس صحبتهای مسئولین اداره ارشاد،طبق مولفه های تعریف شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچکدام از بخشهای استان شرایط تاسیس و راه اندازی نمایندگی را ندارد
بنابراین خبر درج شده در رسانه ها مبنی بر انحصارطلبی بخشدار کذب میباشد