پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

علی کریمی در صفحه رسمی اش در اینستاگرام پیامی را در حمایت از فردوسی پور منتشر کرد.