پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

 ویدئو/

طغیان رودخانه تنگه دوبند شهنیز، سد مزرعه پرورش ماهی را با خود برد و به این طرح پرورش ماهی که در دل رودخانه بنا شده بود، آسیب وارد کرد.

  طغیان رودخانه دوبند شهنیز در مارگون از توابع شهرستان بویراحمد/ آب، سد مزرعه پرورش ماهی را از جا کند

چگونه این مزارع پرورش ماهی در دل رودخانه ها بنا می شوند؟

گزارش از ذولفقار دیودل

انتهای پیام/