پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

پتروشیمی ها در هر استانی یکی از شریان های اصلی اقتصاد آن منطقه هستند که اگر با بازی های پشت پرده برای انتصابات و تامین منافع شخصی افراد و باندهای خاص، آلوده شوند باید فاتحه اقتصاد آن منطقه را خواند؛ موضوعی که رد پای آن در برخی پتروشیمی های خوزستان دیده می شود.

ه.ش و ارتباط او با آقای ” ر” به شکل محسوسی با حملات رسانه ای به مدیران عامل پتروشیمی ها در منطقه ویژه اقتصادی  گره خورده است.

طی چند ماه گذشته تیمی متشکل از آقای ” ه.ش” و بعضی عوامل رسانه ای با هدایت  آقای ” ر” روزبه که مسئولیتی دولتی دارد با هدف تحت فشار قرار دادن مدیران عامل منطقه در انتصاب ها دست به فعالیت های خبری تخریبی زدند.

این گروه ابتدا با ایجاد فشار موفق به انتصاب ه.ش در یکی از پتروشیمی هاي منطقه و یکی دیگر از عوامل این گروه در پتروشیمی دیگر شدند.

اما زیاده خواهی این جریان با تخریب مدیران عامل و خبر سازی کذب باعث شد به سرعت این جريان رصد شده و هر دو شخص مورد اشاره از سمت های خود عزل و برکنار شوند.

اما  این جریان در این میان بیکار ننشست و بلافاصله پس از حضور هر مدیر عامل جدید در منطقه فشار زیادی برای انتصاب عوامل خود و احیا ه.ش تدارک دید.

این جریان با استفاده رسانه ای، تدارک شرایط تهمت و افترا به افراد و اشخاص و تهدید ایشان تلاش کرده به اهداف خود در این منطقه صنعتی دست یابد.

ه. ش و آقای ” ر” و دیگر عوامل رسانه ای این جریان را می توان یکی از پایه های ایجاد جو روانی منطقه کارگری پتروشیمی و باج خواهی غیر اخلاقی رسانه ای دانست که هر روز با یک عنوان و یک وسیله در این مسیر علیه مدیران عامل و مدیران روابط عمومی منطقه اقدام کرده اند.

ریواس جنوب در صورت ادامه فعالیت این جریان مرموز، با صراحت بیشتری در این زمینه می نویسد.

توضیح: این مطلب را مخاطبین ریواس ارسال کردند.

انتهای پیام/ ی