پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

محور ارتباطی دهدشت به چاروسا و دیشموک دارای مشکلات متعددی است ولی چند نقطه در آن هست که اکثر تصادفات این مسیر را از آن خود کردند.

به گزارش ریواس جنوب، یکی از این پیچ های خطرناک بعد از روستای زیرکل قرار ر دارد که حداقل در یک ماه اخیر سه خودرو در آن واژگون و دو خودرو هم با برخورد با همدیگر چند مصدوم بر جای گذاشت.

همیشه در آمار و ارقام از خدمات بسیار زیاد به این دو بخش گفته می شود، چیزی که هیچوقت با چشم دیده نمی شود و معلوم نیست که این آمارها از کجا و در چه مکانی ساخته می شوند.

روکش و لکه گیری این محور که به یک خواسته همیشگی تبدیل شده است.

اگر برای آسفالت مجدد و روکش ،مشکلات اعتباری بهانه خوبی برای مدیران شده است اما به نظر می رسد برداشتن حاشیه ی چند پیچ حادثه خیز برای افزایش بیشتر دید رانندگان چندان اعتباری نیاز نداشته باشد و تنها به مدیران دلسوز، با تدبیر و بانگیزه نیاز باشد.

این نقطه حادثه خیز با وجود داشتن شیب تند ولی هیچ یک از علام راهنمایی را که در دید واضح راننده باشد را ندارد.