پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بعد از درج خبری با عنوان مسدودی جاده های چاروسا در این پایگاه خبری بخشدار چاروسا جوابیه ای فرستادند که در ادامه می آید:

به گزارش ریواس جنوب در این توضیحات آمده است:

پس از بارندگی های اخیر در سطح بخش چاروسا و بخاطر حجم بالای نزولات جوی (۳۶۲ میلیمتر)شاهد ریزش و مسدودی اکثر جاده های روستایی بخش بودیم و باهماهنگیهای انجام شده قبلی تعداد ۴چهاردستگاه لودر و یک دستگاه گریدر از روز اول بارندگیها اقدام به بازگشایی نمودند که گاها برخی مسیرها به دلیل کوهستانی بودن و ریزشهای مکرر بارها بازگشایی شدند .
میتوان گفت باتوجه به خسارتهای بسیار بالای سیل مدیریت و تعاملی که در بین ادارات و مسئولین بخش چاروسا بود در همان روزهای نخست اکثر جاده ها بازگشایی و بحران بخوبی مدیریت شد

تای کوه پنبه به دلیل عبور کردن جاده از رودخانه تا چند روز پس از اتمام بارندگیها بدلیل دبی بالای آب امکان عبور دستگاههای راهداری از رودخانه وجود نداشت و لودر امور عشایری بمدت دو روز در روستای کمرمسیر روسدوغ و در مجاورت جاده مذکور منتظرپایین آمدن دبی رودخانه ماند و پس از آن بمدت سه روز اقدام به بازگشایی مسیرتان روستای احمد ناصری نمود دو روز پس از بازگشایی بدلیل ریزش کوه وافتادن درخت تنومند بلوط در مسیر دوباره جاده مسدود شد که دیروز یک دستگاه لودر به محل اعزام و کار بازگشایی تا امروز عصر انجام شد.
در خصوص جاده ده انار هم لودر بمحل اعزام شد و بدلیل گل آلود بودن نتوانست کارکند ولی جاده از سمت قلعه رییسی تردد میشود بنابر این مسدود نیست