پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

سازمان بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد، همچنان با سرپرست اداره می‌شود و بدتر آنکه معاونت توانبخشی آن که باید پاسخگوی نیازمندان و معلولان باشد نیز سال‌ها با سرپرستی اداره می‌شود تاجایی که اقتداری برای مدیریت اوضاع و احوال نه چندان خوب این سازمان مهم ندارد؛ استاندار هم از موتور خاموش مدیر جدید انتقاد کرده اما تحرکی در این مجموعه حاصل نشده است.

ریواس جنوب/ یادداشت مخاطب

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و پس از گذشت شش سال با تغییرات دولت در اداره‌کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد، اما هنوز ثبات مدیریتی قابل قبولی در این سازمان مهم ایجاد ‌نشده است؛ برای نمونه، در حدود ۹ ماه شهرستان کهگیلویه با سرپرستی و در بلاتکلیفی اداره میشد و پس از گذشت شش سال از دولت تدبیر و امید مهمترین حوزه سازمان یعنی -معاونت توانبخشی- با سرپرستی اداره می‌شود و هیچگاه نتوانستند برای این واحد معاونی مقتدر انتخاب کنند.

و چند ماه پس از تعیین رییس برای شهرستان کهگیلویه، اداره‌کل دچار بی ثباتی شد و ماه ها هست که هنوز برای آن مدیرکلی تعیین نشده است و نمایندگان مجلس برای آن سرپرست انتخاب کردند.

اما به هر دلیل، تحول و کمک خاصی به این اداره‌کل نشده و استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جلسات متعدد از این حوزه ابراز نگرانی کرده و خواستار انجام امور به جدیت بیشتری شده است.

او تلویحا گفت که موتور مدیر جدید بهزیستی هنوز روشن نشده و کارها کمی لنگ شدند.

با وجود آنکه اقدام مهمی برای ثبات مدیریتی در بهزیستی این استان نشده، اما آنگونه که اطلاع داریم سرپرست کنونی حتی از اجرای دستور صریح سازمان مبنی بر تغییر و جابجایی رییس یکی از شهرستان ها عاجز بوده و سرپرست بودن خود را بهانه کرده است؛ البته مدیریت بعضی از دیگر شهرستان‌ها هم حال و روز خوبی ندارند.

حال چندین سؤال اینجا مطرح است؛

آیا سرپرست محترم کنونی با توجه به اینکه نمی‌تواند با دستور سازمانی تغییر ایجاد کند در آینده قادر خواهد بود شهرستان ها را به اختیار خود به وضعیت مطلوب برساند؟

آیا استاندار محترم پیگیر اوضاع موجود هست و یا فقط به تشر زدن در جلسات بسنده خواهد کرد؟

نماینده محترمی که از همان اوایل روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اولویت خود را تغییر در مدیریت سازمان بهزیستی قرار داده بود و به جد تا حصول نتیجه پیگیر بود آیا اکنون و بعد از تغییر، اوضاع پس از آن را رصد و مقایسه کرده است؟

آیا برای بهبود و یا تغییر و ثبات مدیریتی باید دست به دامان نمایندگان شد و یا نماینده ارشد دولت پاسخگوست گرچه فعلا اینگونه است که نمایندگان مدیر تعیین مینمایند و استاندار پاسخگوی عملکرد آنان است.؟

آیا نماینده دولت از حق قانونی خود دفاع خواهد کرد و سهمی در انتخاب مدیران دارد و یا فقط به مدیریت اوضاع و آرام کردن آن می‌پردازد.

بهزیستی کهگیلویه و بویراحمدکه باید به درد نیازمندان، معلولان و اقشار آسیب‌پذیر این استان برسند در همه این سال‌هابا حواشی متعددی مواجه بوده است و هنوز این ثبات مدیریتی و آرامش بر فضای کاری آن حاکم نشده است.

توضیح: این مطالب را مخاطب ریواس جنوب ارسال کرده و انتشار آن در راستای گردش آزاد اطلاعات بوده و لزوما به معنی تأیید آن نیست.

انتهای پیام/