پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

برخی از روستاهای بخش دیشموک از بی آبی رنج می برند و مجبور هستند برای تامین آب مورد نیاز خود از طریق روش های سنتی اقدام کنند.

 به گزارش ریواس جنوب، تعدادی از اهالی روستاهای”دهگرو علیا و سفلی  ده تل  سربیشه ، سرغل و لاوه پاتل و باقله دان ” در بخش دیشموک در ارتباط با این پایگاه خبری از نداشتن آب شرب و غیر شرب گله مند بودند.

یکی از این اهالی گفت: هر سال که خشکسالی بوده است آب به صورت منظم تری به روستا می آمد اما امسال که باران های زیادی داشتیم هفته ها هست که آب نداریم.
وی افزود: در روستاها چون کارهای کشاورزی بیشتری وجود دارد باید حساسیت روی آب اگر بیشتر از شهر نباشد کمتر از آن نباشد.

یکی دیگر از اهالی گفت: فصل کشاورزی هست و کشاورزان بعد از کار که به منزل می آیند باید آب برای خوردن و آشامیدن داشته باشند اما برای آب اشامیدنی هم باید از روش های سنتی و از طریق الاغ اقدام کنیم.
وی ادامه داد: متاسفانه هیچکس هم پاسخگو نیست و از رسانه ریواس جنوب میخواهیم که با رسانه ای کردن، مشکل ما را برطرف کند.

 

بخشدار دیشموک در این زمینه گفت: هیچ خبری در رابطه با نبود آب در این روستاها نیست.
صفا حبیبی گفت: پمپ آب این روستاها سوخت و خیلی سریع تعمیر شد و اکنون آب در تمام این روستاها جریان دارد.