پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بعد از ماه ها معاون مالی وپشتیبانی آموزش و پرورش چاروسا منصوب شد.

به گزارش ریواس جنوب ؛ بعد از آنکه داستان نبود معاونت ها در مناطق مختلف آموزش و پرورش که به خطبه های نماز جمعه نیز کشیده شد در منطقه چاروسا تنها معاونت خالی از مسوول مشخص شد.

با حکم محمد شکوهی رییس آموزش و پرورش چاروسا، ستار آرمند به عنوان معاون مالی و پشتیبانی آموزش و پرورش منطقه چاروسا منصوب شد.

آرمند جایگزین محمد تقوی شده است که چند ماهی بوده که استعفا داده است.

مردم داری و برخورد حسنه از خصوصیانت بارز آرمند به شمار می رود.

ارمند از جوانان اصلاح طلب است که در انتخابات ریاست جمهوری در ستاد روحانی و نیز فضاهای مجازی از حامیان فعال دولت بوده است.

وی پیش از این کارشناس آموزش این اداره بوده است و سابقه مدیریت در مدارس را نیز دارد.