پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

اقدام معاون کمیته امداد منطقه دو یاسوج در مقابل یک مددجوی عصبانی بسیار جالب بوده است.

به گزارش ریواس جنوب یکی از مددجویان کمیته امداد که کهن سال بود و به نظر می رسید برای انجام کار خود خیلی عجله داشت با برخورد تندی که با محمدرضا دستفال معاون کمیته امداد منطقه دو یاسوج داشت برای دقایقی فضای کمیته را تحت تاثیر حرکت زشت خود قرار داد.

خبرنگار ریواس جنوب که آشنایی قبلی با این مسوول نداشت و صرفا برای سوال در مورد اینکه رییس اداره چه ساعتی به محل کار می آید به آن اتاق رفته بود با دیدن این اتفاق موضوع را با دوربین خود به نظاره نشست.

این مددجو که عنوان کرد وضع مالی خوبی ندارد و هنگامی که دستفال، معاون کمیته به او گفته بفرمایید بنشینید تا روال اداری کارتان را برایتان انجام دهم با انواع توهین ها و فحش های رکیک به این مسول گفته که من نمی توانم بنشینم و سریع کارم را انجام دهید.

وقتی که معاون کمیته امداد به او گفته که برای اینکه متن نامه یتان را بنویسم یکی دو دقیقه طول می کشد، این مددجو با کوبیدن میخ کوب به میز و صورت او وی را دچار آسیب جزئی کرد تا همگان فکر کنند که این مسوول کار او را دیگر انجام نمی دهد اما معاون کمیته امداد همچنان اصرار بر انجام آن داشته است و به مددکار وی توصیه می کرد که متن تقاضای او را بنویسد.

بعد از دقایقی رفت و آمد، این مددجو از رفتار زشت خود پشیمان شد و برای عذرخواهی به اتاق معاون برگشته و گفته که تا من را نبخشید از این اتاق نمی روم.

معاون کمیته هم اصرار داشت که هیچ کدورتی از شما ندارم و شما چون مددجوی این نهاد هستید و ممکن است مشکلاتی داشته باشید به شما حق می دهم و اگر من اینجا مسؤلیت قبول کردم باید بدانم که چنین اتفاقاتی هم برایم پیش خواهد آمد.

مددجو قانع نمی شد و در حینی که تلاش می کرد تا بر دست معاون کمیته امداد بوسه بزند با مخالفت قاطع دستفال مواجه شده و به جای بوسه از طرف مددجو، مسوول بر پیشانی این فرد پرخاشگر بوسه زد تا این رفتار وی تحسین دیگر ارباب رجوع ها را به دنبال داشته باشد.

ریواس جنوب که معمولا رویکرد انتقادی جهت اصلاح امور دارد این بار که به صورت اتفاقی وارد این بگو مگو شده، جهت نهادینه شدن چنین رفتارهایی که گامی در جهت تکریم ارباب جوع می باشد اقدام به نشر دقیق این اتفاق کرده است تا درسی باشد برای دیگر مدیرانی که با کوچکترین اشتباه ارباب رجوع، سیل انتقادات خود را به سوی آنها روانه می دارند.

نیاز است مقامات تصمیم گیرنده به چنین حرکاتی که ممکن است لحظه ای و گذرا باشند اما چون موجب می شود نوع نگاه مردم به آن اداره مثبت گردد نگاه ویژه ای داشته باشند و از این مدیران تقدیر کنند.