پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

پخش ویدیوی زن دیشموکی و زندگی مشقت بار او بعد از روزها همچنان در کانون توجهات قرار دارد.

به گزارش ریواس جنوب بعد از پخش این ویدیو هر یک از نهادهای متولی مورد انواع انتقاد و بازخواست رسانه ای قرار گرفتند.

از کمیته امداد و بهزیستی و بخشداری و فرمانداری تا مدیران مربوط به امور بانوان؛ اما آنچه که موجب رخ دادن این اشتباه شده است حداقل در رسانه ها هیچ خبری از او نبوده است.

مخمل زنی که با شرایط سختی زندگی می کرد و نه تحت پوشش کمیته امداد بود و نه بهزیستی اما آنچه که بعدا مشخص شد این بود که این زن از طرف ثبت احوال فوت شده محسوب می شد و شناسنامه نداشت.

تقریبا همه مدیران حداقل چند روز به شدت درگیر این موضوع بودند و آنچنان که باید و شاید هم به طور شفاف نداشتن شناسنامه و اشتباه ثبت احوال را مورد انتقاد قرار نمی دادند و تنها یک مسول اشاره گذرایی به ابهامات و چرایی فوتی اعلام شدن این زن داشت.

طبیعی است که کسی که از نظر ثبت احوال فوت شده محسوب می شود نمی تواند تحت پوشش هیچ نهادی هم باشد و تال حدودی در حق دو اداره بهزیستی و کمیته امداد اجحاف شده است. اگر چه اداره های مذکور هم می توانستند قبل از رسانه ای شدن این موضوع به اشتباه و تخلف ثبت احوال پی ببردند اما نمره منفی اول را باید ثبت احوال می گرفت و در مرحله بعد سراغ دیگر نهادها می رفت.

عدم پاسخوگویی و مورد بازخواست قرار دادن مدیرکل ثبت احوال چه از طرف رسانه و چه از طرف مدیران مافوق معمای حل نشده ی این داستان است و هنوز که هنوز است توضیح شفافی از علت فوتی اعلام کردن یک انسان زنده ارایه نشده است.

مدیر کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد باید پاسخگوی این ابهامات باشد.