پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

داستان انتصاب مدیران جدید با عنوان سرپرست گویا تمامی ندارد.

به گزارش ریواس جنوب، این روزها تیتر اکثر رسانه ها در عزل و نصب ها را که مرور کنیم مشاهده می شود که در اکثر آنها به جای عنوان رییس از عنوان سرپرست استفاده می شود.

معلوم نیست چرا و به چه دلیل تعداد افراد گماشته شده بعنوان نفر نخست ادارات در دولت تدبیر و امید با عنوان سرپرست منصوب می شوند.

بدیهی است هر چه هم گفته شود که سرپرست همان اختیارات مدیر را دارد قابل باور نیست و استعفای پشت سر هم برخی از سرپرستان ادارات گواه تزلزل سرپرستان در ادارات است.

دو تن از مقامات ارشد دولت در دو منطقه از استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل به درازا کشیدن عنوان سرپرستی خود از سمت فرمانداری و بخشداری استعفا داده بودند و گرچه همچنان در مسند قدرت هستند اما همه می دانند که قدرت آنچنانی با عنوان سرپرست نمی توانند داشته باشند.

در گذشته طول دوره مدیریت یک شخص با عنوان سرپرستی محدود بود و بعد از آن باید مدیر انتخاب می شد اما در این دولت گویا به این قانون هم توجه نمی شود و عنوان سرپرستی به یک عنوان رسمی تبدیل شده است.

برای مثال در شهرستانی مانند کهگیلویه در طولفقط  یک هفته سه نفر با عنوان سرپرست به مجموعه سرپرستان قبلی اضافه شد تا جمع سرپرستان بیش از پیش گرم تر شود.

یزدانپناه رییس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در حکمی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه را منصوب کرد و طیب زادگان جای داوری را گرفت.

نصیری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هم طی حکمی سرپرست جدید اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کهگیلویه را منصوب کرد و بازرگان را به جای ماهیاری نشاند.

در دانشگاه آزاد نیز عمران نژاد با عنوان سرپرست جای سادات را در این دانشگاه گرفت تا هتریک سرپرستان در یک هفته در کهگیلویه توسط مدیران کل صورت بگیرد و باید دید که آیا حکم این سرپرستان به عنوان رییس تبدیل می شود یا خیر؟