پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

دهیاران روستای جاورده و دشت آزادی در بخش چاروسا از محمد شفیع بنام مدیر عامل شرکت درخشان برج زیتون بخاطر همکاری در برطرف کردن مشکل زباله این روستاها تشکر کردند.

به گزارش ریواس جنوب، مدت زیادی بود که جایگاه زباله ی روستاهای جاورده و دشت آزادی با موانع و مشکلاتی رو به رو بوده است که با مساعدت بنام مشکل مورد نظر مرتفع شد.

بدره دهیار جاورده گفت: وی با آوردن یک دستگاه بیل مکانیکی که حمل ۱۰۰کیلومتری او تا جایگاه هزینه های زیادی را در پی داشت به دهیارانی که بودجه خاصی ندارند و در حد چنین کارهایی نیز مشکل مالی دارند کمک کردند.

وی گفت: با آوردن این بیل و تسطیح جایگاه زباله برای همیشه مشکل زباله ها رفع شد و یکی از موارد بهداشتی دهستان که با سلامت مردم مرتبط بود حل شد.