پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/ قلندر روستایی

بنام خدا
ـــــــــــــــ
چرا رنگین نشد دستت به کاری
تو را یارا ! اگر دست و دلی بود!؟
ـــــــــــــــــــــــ
جناب اقای جعفر نیکبخت
سرپرست فرمانداری شهرستان کگهیلویه( دهدشت) ضمن عرض سلام و ادای احترام به ساحت مقدس تمامی فرمانداران و مسؤلانی که سخنانی نمکین و ملیح می گویند ولی مسائل چندان قابل تأملی در چنته ندارند و امیدواری به اینکه شما در این طیف مسؤلان زبانی نگنجید بلکه عملتان راهنمای مریدان و سالکان طریقت فرمانداری و فرمانبری گردد.
واکنش حضرت عالی مبنی بر بازدید بدون هماهنگی نماینده ی محترم بویراحمد و دنا از روستای سردسیری اجم، زیرمجموعه ی قلمرو بخش دیشموک موجب لب گشودن و نگرانیتان گشته، به نحوی که واژگان کلامت هرچند ظاهری اما دغدغه ی کار و تلاش را در وجنات خودتان وبخشدارانت هویدا می نماید ولی جانا! به “زبان، سر عشق نتوان نمود” . نه تنها حکایت منطقه ی خوش اب و هوای اجم بلکه حکایت مناطق سردسیری همجوار اجم، نظیر دلی کما، مهتاب ، سبز میر و غیره، “رشته و سری دراز” دارند که به زبان قال شما و بخشدارانت گشوده نخواهندشد ونگاهی فراقلمرویی برای عمران و ابادی را می طلبند.

فراموش نکنید که استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از چند استانی بود که درمعرض سیلاب های ویرانگر قرار گرفته و همت ایجاب می کرد که شما یا هم سنخانتان با مطالبه گری از نماینده ی مردم کهگیلویه ی بزرگ درسطح کلان ندای ساکنان قلمرو های تحت پوشش و زیر مجموعه تان را سر میدادید بسا که زیرساخت های نابوده شده ی ابن دیار بی یار را مرمت می نمودید ولی امروز بعد ازسرک کشیدن نماینده ی بویراخمد از مناطق قلمرو تحت الأ رای حاج عدل هاشمی پور و حضرت عالی صدای اعتراضتان را نه از باب حل مشکلات مردم بلکه از جهت نگرانی بازدید از مناطق تحت پوششتان ضجه وار شنیدیم به طرزیکه پژواک و انعکاسش نه تنها دل فرهنگیانی را که ان مناطق زادگاهشان است بلکه قلب و ضمیر همه را چندشناک نموده و انگشت تعجبشان را در دندان تحیر خشک نموده ! این نگرانی ضمن اینکه خوشایند ذوق ها نبود ، ذوق ها را به بی ذوقی، یأس و دلمردگی کشانده ! جناب اقای نیکبخت مردم به نقطه ای رسیدند که کاری به پنجه در یقه افکندن طی انجام کارهایشان به لحاظ سیاسیکاری ندارند و خواهان کسانی هستند که بی غل و غش به فکرشان باشند و ازدیدار همایونیشان مسرور و مشعوف گردند حتی اگر به قیمت لاینحل باقی ماندن مشکلاتشان باشد، اما حیفمان امد که از شما، بخشدارانتان و نهایتا نماینده ی کهگیلویه سؤال ننماییم که خدایی اجم و مناطق یادشده ی بالا را بلدید؟

ایا می دانید که مناطق یادشده ظرفیت قطب شدن کشاورزی استان حتی چرخاندن چرخه ی چرخ اقتصادی یک کشور را دارند ولی بی مبالاتی ها موجب خشکاندن باغات و لم یزرع گشتن حاصلخیز ترین زمین های کشاورزی انان گشته!؟
رودخانه ها ی طبیعت بکرآجم، چشمه سارهای زلال دلی کما و جاذبه های خیره کننده ی مناطق سردسیری تحت قلمرو شما ، بخشدارانت و نماینده ی محترم کهگیلویه ی بزرگ ، دل نماینده ی بویر احمد را به ضیافت بخارای آجم و سمرقند خوش اب و هوای دلی کما و سبزمیر دیر یا زود خواهد کشید تا با کمترین هزینه ها ،چنین مناطقی را تبدیل به مناطق خوش اب و هوای گردشگری و توریستی نماید که چشم هر بیننده ای را محو خیره خیره نگاه کردن به طبیعت سرسبز، کوه، درختان و لذت بردن از چنان جاهای دیدنی وادارد و شاید منجر به جدا شدن ان مناطق ازقلمروتان کردد. گوئیا “رنگ رخساره خبر می دهد از سر ضمیر.”

افسوس که در این سرای بی کسی نه شما و نه بخشدارانتان جهت پاسخگویی به مشکلات مردم ان جا چراغی برنکرده اید و بیهوده در انتظار غبار بی سوار امثال شما ها نشسته اند و روز و روزگار را با ملال خاطر می گذرانند و با این حال چشم و امید پاسخی را از دریچه ی بسته ی مسؤلان شهرستانی ندارند و خواهان دریافتن ندایشان از طریق مسؤلان بالا دستند.
شما، بخشداران و نماینده محترم کهگیلیویه اگر هوس سرک کشیدن به مناطق سردسیری تحت قلمروتان را در سردارید مردم ان سرزمین ها، کوه ها و درختان همه درتسبح مشتاق دیدارتانند . پس بسم الله و “گرنه لاف ازسخن چو در” لطفا نزنید که دیگر زمان دعوی باطل ، دماغ بیهوده پختن و خشت زدن نیست چرا که تاجایی که ما سراغ داریم بارهای بار ندای مطالبه گری و درخواست یاری جهت مساعدت ، همکاری و جلوگیری از خشک شدن مزارعشان را حداقل برای یکبار که باشد با بخشدار دیشموک ومسؤلان دبگد در میان گذاشتند اما کو دریغا گویی!
تنها می توان گفت :
دی بر سر مرده ای دو صد شیون بود
امروز یکی نیست که بر صد گرید
شک نکنید مردم ان جا هنوز منتظر نوشداروی مسؤلانشان هستند!
و دارند می گویند :
بشوی اوراق اگر همدرد مایید
که علم حرف در دفتر نگنجد
ـــــــــــــــــــــــ
بودند ولی پاس نداشتید که هستند
باشد که نباشند و بدانید که هستند
ــــــــــــــــ
ولسلام علی من اتبع الهوای