پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

مدیر کل راهداری و حمل نقل جاده ای با دعوت شهردار و شورای شهر دهدشت به این شهرستان سفر کرد.

به گزارش ریواس جنوب  در ادامه مطالبه گری های شهرداری و شورای شهر دهدشت این بار با دعوت از مدیرکل راهداری استان مطالبات مردم شهر پیگیری شد.

محمد حسین جمشیدی رییس شورای شهر دهدشت  گفت که  در این جلسه بعد از بررسی و تبادل اطلاعات مواردی به تصویب رسید.

جمشیدی مهمترین مصوبات این جلسه را به ترتیب زیر اعلام کرد:

اداره راهداری تا پایان مرداد ماه نسبت به تکمیل روشنایی خروجی شهر به طرف چرام اقدام نماید

اداره راهداری حذف نقطه حادثه‌خیز کیلومتر یک محور دهدشت به بهبهان را در دستور کار قرار داده و نسبت به انتخاب پیمانکار مربوطه اقدام نماید.

اداره  راهداری شهرستان با همکاری شهرداری دهدشت به صورت دوره‌ای نسبت به پاکسازی ورودی های شهر دهدشت تا شعاع ۶ کیلومتری اقدام نماید .

با توجه به حادثه‌خیز بودن محور دهدشت به چرام و در راستای تکمیل روشنایی این محور مقرر گردید مجموعه مدیریت شهری در کنار اداره راهداری جهت تامین اعتبار این پروژه از طریق مسئولین استانی و کشوری رایزنی و پیگیری نمایند در صورت تامین اعتبار اداره راهداری نسبت به تکمیل روشنایی نور و روشنایی بلوار احداث شده توسط شهرداری اقدام نماید.

در جهت کاهش تصادفات از سه راهی طولیان به دهدشت مقرر گردید اداره راهداری در صورتی که اعتبار فعلی جوابگو باشد نسبت به روکش آسفالت محدوده سه راهی طولیان دهدشت اقدام نمایدودر صورت کافی نبودن اعتبارات چنانچه در سال ۹۸ اعتبار به اداره راهداری اختصاص داده شد این پروژه نیز تأمین اعتبار گردد ،با توجه به محدودیت های مالی و اعتباری در صورت عدم تامین اعتبار مقرر شد اداره راهداری از طریق روکش های حفاظتی نسبت به ساماندهی این مسیر اقدام نماید.