پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

آرش پاداش/ریواس جنوب

همگان واقفند که جوهره و اصالت هر اجتماعی فرهنگ حاکم بر آن است، سخت افزار، راه ها، کارخانه ها و … مورد نیاز بشر می باشند و این ها به منزله جسم و کالبد جامعه می باشند امّا آن چه که حیات انسان پیش و بیش از این ها به آن وابسته هست معنویات و فرهنگ می باشد که این به مثابه روح و روان جامعه می باشد.
چندی است اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با سرپرست اداره می شود که همین موضوع حساسیت جامعه را برانگیخته است، امّا آن چیزی که این اداره کل را در ویترین قرار می دهد و موجب این حساسیت ها شده است، دغدغه عموم جامعه نسبت به موضوع فرهنگ می باشد.به دلیل همین دغدغه ها و حساسیت ها اداره سازمانی به عریض و طویلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به وسیله سرپرست اداره میسّر نیست.

نگارنده معتقد است فرهنگ و هنر محلّ آزمون و خطا نیست به همین دلیل مدیریت فرهنگی و هنری استان باید به فردی کارآزموده و امتحان پس داده سپرده شود.در این بین خبری که موجب مسرّت روح لطیف اهالی فرهنگ، هنر و مطبوعات شده است مطرح شدن نام درخشان *سیّد ضیاء رضاتوفیقی* برای مدیریت کشتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می باشد.بی تردید سید ضیاء به دلیل تسلط وافر بر حوزه فرهنگ و هنر، پیشینه فرهنگی، عقبه اجتماعی و ارتباط نزدیک خود با دولت می تواند سکان کشتی فرهنگ را به دست گرفته و به ساحل آرامش رهنمون شود.

ایشان که سابقه ریاست ستاد دکتر روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶، فرمانداری شهرستان کهگیلویه و مدیر کلی ارشاد استان را در کارنامه پربار خود می بیند همواره در بین هنرمندان و کنشگران فرهنگی شخصیتی تکثرگرا و اهل مدارا شناحته می شود و از دوره مدیریت ایشان به بهار فرهنگ و هنر استان یاد می شود.پر واضح است حضور شخصیتی در تراز سید ضیاء رضاتوفیقی در این جایگاه مهم وزن و صلابت این اداره کل را بیش از پیش افزایش داده و موجب پویایی تصمیم گیری ها در عرصه فرهنگ استان می شود.
امید است استاندار محترم با حمایت از آقای رضاتوفیقی در برابر گروه های فشار که منافع شخصی خود را در مدیریت ایشان نمی بینند مردم فرهنگ دوست استان را به آینده کاری خود امیدوارتر کنند زیرا که دفاع از امثال رضاتوفیقی کمترین وظیفه هر انسانِ منصفی است که دل در گرو فرهنگ و تمدن استان عزیزمان دارد.
گوش بگشای که بلبل به فغان می گوید
خواجه تقصیر مفرما گل *توفیق* ببوی