پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بخشنامه ای صادر شده است که در آن از استخدام سرباز معلمان بین سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ خبر داده است که هم خود بخشنامه و هم نوع اجرای آن باعث نگرانی هایی در سطح جامعه شده است.

به گزارش ریواس جنوب، دولت های حسن روحانی در مساله ای نبوده است که رکوردهای تلخ و منفی را به دست نیاورده باشد که در آخرین مورد استخدام برخی از سرباز معلمان وزارت آموزش و پرورش مصداق بارز تبعیض بوده است.
در این بخشنامه گفته شد که سرباز معلمان قبل از ۹۱ که خدمت سربازی کمتری داشتند به استخدام آموزش و پرورش در می آیند اما سرباز معلمان بعد از سال ۹۱ که خدمت بیشتر به نظام کردند از استخدام محروم هستند.
معلوم نیست استدلال تصمیم گیرندگان که ممکن است نمایندگان مجلس باشند اما هر چه هست اجرای آن در دولت روحانی هست، چه چیزی بوده است که حق برخی از سربازها باید خورده شود؟

کجای عدالت است که کسی که ۱۸ ماه خدمت کرد و باقی مانده زمان تدریس خود را به جای دریافت حقوق سربازی پول بیشتری دریافت کرد باید استخدام شود اما آنکه مدت بیشتری با پول کمتری در نقاط محروم خدمت کرده است از ورود جا بماند!

سربازهای بعد از ۹۱ همانند دیگر سربازان تمام مراحل گزینش و مصاحبه را نیز طی کرده اند اما چون خدمت بیشتری کرده اند و پول کمتری دریافت کرده اند اکنون باید حسرت این بخشنامه را بخورند تا در واقع علاوه بر ضرر خدمت بیشتر و پول کمتر دوران سربازی خود، طعم تلخ بی عدالتی و ادامه غیر شاغل بودن خود را در این دوره نیز بکشند.

حال هر چه بود گذشت اما شیوه جذب همین سربازمعلمان قبل از ۹۱ نیز فضا را برای هرگونه چانه زنی و رایزنی آنهم در سطح پایین ادارات باز کرده است.
اگر این روزها به ادارات مناطق مختلف سری بزنیم مشاهده می کنیم که جمعی از متقاضیان از دخالت کارشناسان در روش اجرای به کارگیری بسیار معترض هستند تا در دولت روحانی شاهد قدرت تاثیر پایین ترین عضو یک اداره در بحث مهم استخدامی نیز باشیم.
آنطور که از ظواهر ادارات مشخص است به این نیروها گفته می شود که که هرکدام از شما را نپذیرفته ایم می توانید به بقیه ادارات مراجعه کنید و انجا برای دریافت ساعت تدریس رایزنی کنید که با این شرایط موجی از سردرگمی برای این نیروها به وجود می آید.
با این تفاسیربه راحتی می شود برای یکی از این سربازها ساعت تدریس ردیف کرد و آنها را به استخدام درآورد و به فرد دیگری گفته شود که به شما نیازی نداریم.
پس می توان گفت که در پایین ترین سطح در ادارات یک کارشناس مرتبط می تواند با کمی بالا و پایین کردن ساعت های تدریس یکی را از معضل بیکاری نجات دهد ودیگری را با انواع و اقسام توجیهات بخشنامه ای به جاده سردرگمی هدایت کرد.
شکی نیست که چنین شرایطی در برخی از مناطق که بافت روستایی و قومی قبیله ای وجود دارد شائبه های طایفه گرایی برخی از تصمیم گریندگان نیز رواج پیدا میکند.
جا دارد دولت حسن روحانی ضمن نظارت بیشتر بر ملاک ها و معیارهای جذب این سرباز معلم ها و ادامه ی استخدام این قشر،برای سرباز معلمان بعد از سال ۹۱ تلاش و رایزنی بیشتری با مجلس جهت رهایی این نیروها از بیکاری داشته باشد تا علاوه بر رفع تبعیضی آشکار بخشی از مشکلات اشتغال حل شود.

عظیم بنام